Nationale Arbeidsraad: ‘Verleng geldigheidsdatum maaltijdcheques en cadeaubonnen’

De Nationale Arbeidsraad, het vehikel dat regering en parlement adviseert over sociale vraagstukken, pleit unaniem om de geldigheidsduur te verlengen van maaltijdcheques, ecocheques, cadeaubonnen, consumptiecheques en sport- en cultuurcheques die momenteel amper of niet kunnen gebruikt worden. De federale regering moet zich nu over het voorstel buigen.

Voor maaltijdcheques, ecocheques en cadeaubonnen die vervallen tussen november 2020 en maart 2021, vraagt de NAR, waarin vakbonden en werkgevers zetelen, een verlenging van 6 maanden vanaf de vervaldatum van deze cheques.

Voor sport- en cultuurchecques uitgereikt in 2019, die allemaal een vaste vervaldatum van 30 september 2020 hadden en waarvan de geldigheidsdatum in het voorjaar al verlengd werd tot 31 december, wordt een verlenging tot 30 september 2021 gevraagd.

Verder vraagt de NAR dat de geldigheidsduur van alle consumptiecheques verlengd wordt van 7 juni 2021 tot 31 december 2021. De Adviesraad verzoekt ook dat uitgevers van de cheques een snelle en doeltreffende informatiecampagne op touw zetten voor de begunstigden, hun werkgever en de handelaars, zoals dat tijdens de eerste coronagolf gebeurd is.

De federale regering moet zich nu over het advies buigen, het is nog niet duidelijk wanneer dit gepland staat.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20