N-VA wil dat overheid betalingstermijnen aanpast tijdens coronacrisis

Vlaams parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) roept de brede publieke sector op te helpen bij de economische relance na de coronacrisis. Hij heeft daarvoor zelf een aantal voorstellen klaar.

Gryffroy stelt onder meer voor dat de overheid zelf haar betalingstermijn ten gunste van ondernemingen halveert zodat die ondernemingen niet in liquiditeitsproblemen komen.

De Vlaamse regering heeft al een pakket maatregelen in stelling gebracht om de economische impact van het coronavirus te temperen. De regering wil ook een economisch relancecomité oprichten dat moet nadenken over het opnieuw aanzwengelen van de Vlaamse economie na de crisis. Volgens Vlaams parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) kan ook de brede publieke sector haar steentje bijdragen aan die relance, door te sleutelen aan de timing van bepaalde betalingen. ‘Die beter spreiden in de tijd of net vervroegen kan de ondernemingen op zeer korte termijn de broodnodige zuurstof geven, terwijl de overheidsfinanciën hier nauwelijks door beïnvloed worden’, legt hij uit.

Een eerste voorstel is om de betalingstermijn van de overheid ten gunste van ondernemingen te halveren. Gryffroy roept de overheid op meer facturen voor de vervaldag te betalen. ‘Waarom zou het tegoed aan btw-gelden ten gunste van de ondernemingen niet sneller terugbetaald kunnen worden?’, vraagt de N-VA’er.

Daarnaast zou er volgens Gryffroy door de overheden werk gemaakt moeten worden van een soepel spreidingsplan voor ondernemingen om zo ‘een tweede piek van faillissementen tegen te gaan’. ‘In tegenstelling tot het uitstellen van betalingen, is de kans bij een spreiding het grootst dat betalingen effectief worden uitgevoerd’, klinkt het.

Nog een ander voorstel is om al geplande werken, zoals openbare werken, te vervroegen. En tot slot pleit hij ervoor wederzijdse schadeclaims door laattijdige leveringen en/of werken ‘pragmatisch te bekijken’.

Volgens Gryffroy hebben de nutsmaatschappijen positief gereageerd op zijn voorstellen. ‘Als alleen al de nutsmaatschappijen de betalingstermijnen zouden halveren, brengen we de komende maanden tijd 160 miljoen euro per maand sneller in de economie’, besluit hij.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20