Minilening aanvragen zonder kredietcheck

 

Een minilening is een soort lening waar je een tijdelijk geldgebrek mee op zou kunnen vangen. Het kenmerkende aan een minilening is dat het een beperkte lening betreft met eveneens een erg korte looptijd. Om deze reden is bij de aanvraag van een minilening een wettelijk verplichte kredietcheck, bij het CKP, niet verplicht en kan er in de regel al binnen een vrij korte tijd uitsluitsel worden gegeven over het al dan niet inwilligen van het leenverzoek. Ook kun je, als de aanvraag voor de minilening goed wordt gekeurd, al snel over de leensom beschikken. Vervolgens moet je er wel rekening mee houden dat het geleende geld in één keer terugbetaald moet worden, samen met een vooraf bepaalde leenvergoeding. De aflossing vindt plaats tegen het einde van de, eveneens van tevoren vastgestelde, looptijd.

De reden voor een minilening aanvraag

schermafbeelding-2016-09-13-om-14-19-27De reden om een minilening af te vragen, kan voor iedereen anders zijn. Zo kun je onder andere een minilening nodig hebben om een rekening mee te betalen, maar ook om een aankoop of reparatie mee te financieren. Een minilening wordt echter in alle gevallen aangevraagd vanwege geldgebrek gedurende een niet al te lange periode. De terugbetaling van een minilening zal plaatsvinden zodra er weer voldoende inkomsten zijn, bijvoorbeeld als het maandelijks salaris, of andere bron van inkomsten, voor handen is.

Voordat er dan ook een minilening aan wordt gevraagd, dien je je te bedenken dat deze manier van geld lenen relatief veel kosten met zich meebrengt. De leenvergoeding die, samen met de oorspronkelijke leensom, voldaan moet worden, is immers aanzienlijk meer dan de uiteindelijke leenkosten van een vergelijkbare reguliere lening. Desondanks is, in tegenstelling tot bij een persoonlijke lening, voor de aanvraag van een minilening geen wettelijk verplichte check bij het CKP aan de orde. De leensom bij een minilening ligt immers  en ook de looptijd zal de hierbij de 3 maanden niet overschrijden.

Voorwaarden om een minilening te kunnen krijgen

In principe kan dus iedereen die volwassen is, in ons land woont en geregeld een zeker inkomen ontvangt, een minilening aanvragen. De inkomsten hoeven overigens niet te bestaan uit een vast salaris. Onder andere een uitkering, alimentatie en studiefinanciering zijn in bepaalde gevallen ook voldoende om de minilening af te kunnen lossen. Zodra je dus voor jezelf voldoende zekerheid hebt dat je, voor het einde van de looptijd, genoeg geld hebt, dan kun je zonder problemen een aanvraag indienen. Voor de kredietaanbieder is de aflossing van de schuld, samen met de betaling van de leenvergoeding, immers cruciaal. Het financieel risico dat een verstrekker van minileningen loopt is bovendien vrij gering en ook de looptijd kan goed worden overzien. Hierdoor zullen eventuele financiële risico’s voor de aanbieder van de minilening al snel acceptabel zijn.

Een minilening aanvragen zonder kredietcheck

Op het ogenblik dat je een gunstige minilening bij een betrouwbare kredietverstrekker hebt gevonden, dan kan de leenaanvraag definitief worden verstuurd. De meeste aanbieders van minileningen zijn vooral op het internet werkzaam waardoor je de aanvraag in de regel via de digitale snelweg kunt regelen. Het enige dat je hiervoor hoeft te doen is: een online aanvraagformulier invullen en dit, samen met de gevraagde bewijsstukken, te uploaden. Je aanvraag voor een minilening zal vervolgens meteen door de kredietaanbieder in behandeling worden genomen.

Door het uitblijven van een wettelijk verplichte controle bij het CKP is de aanvraagprocedure aanzienlijk minder tijdrovend dan bij een reguliere leenaanvraag en kan de aanbieder je al gauw uitsluitsel geven over de inwilliging van je verzoek. Hoewel er geen CKP-check plaats hoeft te vinden, zullen de meeste aanbieders van minileningen wel een interne beoordeling uitvoeren en op die manier je terugbetalingscapaciteit tegen het licht te houden.

Nieuwe klanten zullen door de kredietaanbieder in de regel door middel van een schatting worden beoordeeld op hun kredietwaardigheid, en dus eveneens het financieel risico dat de kredietverstrekker loopt door deze lening te verstrekken. Klanten die inmiddels bekend zijn bij een aanbieder zullen echter al een leen- en aflossingsgeschiedenis hebben die als uitgangspunt kan dienen bij een nieuwe aanvraag voor een minilening. Als je in het verleden al een minilening aan hebt gevraagd en deze volgens de afspraken hebt terugbetaald, dan zal een nieuwe aanvraag vaak weinig problemen met zich meebrengen. Heb je daarentegen te maken gehad met betalingsproblemen, of zelfs met wanbetaling, dan wordt dit dikwijls een compleet ander verhaal en zal de verstrekker van de minilening niet nogmaals een dergelijk financieel risico willen lopen. Je aanvraag voor een minilening zal in een dergelijke situatie dan ook vaak meteen van tafel worden geveegd.

Minilening en het CKP

Het CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren) beheert in ons land de databanken waarin alle afgesloten leningen en kredieten staan vermeld. Verder bevinden zich in deze databanken alle gevallen van betalingsproblemen en wanbetaling. De databanken worden enkel aangevuld en ingezien, door wettelijk bevoegde instanties. Hi9erbij kun je denken aan de belastingdienst en diverse financiële instellingen die kredieten en leningen verstrekken. Bij wet is vastgelegd dat bij elke aanvraag voor een lening of een krediet vanaf 1000 euro en/of een looptijd vanaf 3 maanden, gecontroleerd dient te worden. Er zal bij een dergelijke controle worden gekeken of de aanvrager van een lening wel verantwoord geld kan lenen. Er mogen om die reden dus niet te veel andere schulden lopen en evenmin mag er sprake zijn van problemen met de betaling ervan.

Aangezien bij een minilening minder dan 1000 euro kan worden geleend, en bovenal het geleende bedrag binnen 3 maanden weer terugbetaald dient te zijn, is een toetsing bij het CKP niet bij wet verplicht in ons land. Deze tijdrovende procedure kan dan ook achterwege worden gelaten met als gevolg dat je eerder over het gevraagde geld kan beschikken, mits de kredietverstrekker je aanvraag goed heeft goedgekeurd. Natuurlijk moet je wel eerst zelf beoordelen of je de af te sluiten minilening ook echt probleemloos af kunt lossen. Het niet nakomen van je betalingsverplichting zal er immers voor zorgen dat er wel een BKR vermelding wordt gemaakt. Een dergelijke vermelding kan in de toekomst echter een negatieve invloed uitoefenen op nieuwe kredietaanvragen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20