Midway Islands: Hoe een paradijselijke plek een plastic hel werd

De mens toont in het algemeen een grote nonchalance ten opzichte van plastic afval, maar op de Midway Islands worden de gevolgen van de wegwerpcultuur steeds duidelijker. Dat getuigt Nick Paton Walsh, correspondent internationaal nieuws bij Cable News Network (CNN). De problemen van de eilandengroep in de Stille Oceaan tonen volgens hem dat men tegenover de problematiek niet langer een passieve houding kan tolereren.

“Op de Midway Islands leven zeldzame soorten albatrossen, maar plastic afval vormt een belangrijke bedreiging voor hun toekomst,” betoogt Paton Walsh. “De kuikens worden immers met plastic gevoed. Hun ouders gaan in de oceaan op zoek naar voedsel, dat echter vaak met plastic wordt verward.”

“Op die manier wordt het plastic doorgegeven aan de kuikens, die het afval inslikken, maar niet kunnen verteren. Omdat ze daardoor met een verzadigd gevoel in de maag zitten, zullen de jonge dieren uiteindelijk ook geen nieuw voedsel meer opnemen en uiteindelijk sterven. Onbewust doden de albatrossen hun nageslacht vanwege het afval dat de mens zo achteloos weggooit.”

Bewustzijn

De journalist geeft toe dat de voorbije jaren bij een bevolking een steeds grotere discipline in het beheer van plastic afval is gegroeid. “De trend is nu bijna net zo populair als de recyclage van papier in de jaren tachtig van de voorbije eeuw,” zegt Paton Walsh. “Op dat ogenblik besefte men dat moest worden ingegrepen om de bossen te redden.”

“Inmiddels zijn ook hypermarkten ervan overtuigd dat hun afvalproductie moet worden afgebouwd. Landen zoals Kenia en Rwanda hebben het gebruik van plastic zakken verboden. De stad San Francisco heeft eenzelfde maatregel genomen.”

Dit bewustzijn en deze initiatieven zijn synoniem aan vooruitgang, maar er moet volgens Paton Walsh meer actie worden ondernomen.

“Men kan het probleem best begrijpen wanneer men de moeite zou nemen om al het plastic bij te houden dat men tijdens de dag heeft gebruikt,” oppert de journalist. “Dan wordt meteen duidelijk hoe groot en angstaanjagend het probleem is.”

Impact

Het meest verontrustend is echter dat nagenoeg niemand weet wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn,” meent Paton Walsh. “De effecten van plastic op het menselijk lichaam, vooral op nanoschaal, blijven op dit ogenblik nog steeds onduidelijk.”

“Een aantal studies heeft al aangetoond dat plastic de voortplanting en het zintuiglijke gedrag van vissen beïnvloedt, maar over de impact op de menselijke reproductieve gezondheid is niets bekend.”

“Aangetoond is ook dat de plastic in alarmerende hoeveelheden in de drinkwatervoorziening is geïnfiltreerd,” zegt Paton Walsh nog. “Maar misschien blijven we liever in het donker tasten. Over enkele decennia zal plastic echtere een integraal onderdeel van het dagelijkse leven van de mens zijn geworden.”

“Men moet toegeven dat plastic een handig product is dat vele facetten van het leven kan vergemakkelijken, maar de realiteit is ook dat het bijzonder moeilijk is om het materiaal – zelfs indien men dat zou willen – uit zijn leven te verbannen. De mens wordt vaak gedwongen het gebruik te accepteren, maar onwetendheid en passiviteit kunnen niet langer als een mogelijke keuze worden weerhouden.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20