Microkrediet aanvragen in België

Een microkrediet is een leenvorm die ook bekend staat als flitskrediet en minilening. De term microkrediet wordt vandaag de dag echter vooral in verband gebracht met het fenomeen microfinanciering. Een microkrediet is in dat oogpunt dan ook een kleine lening (van hooguit enkele honderden euro’s) die in het bijzonder toe worden gekend aan kleine (vooral vrouwelijke) ondernemers die een bedrijf op willen zetten, of handhaven, in een ontwikkelingsland.

Initiatieven in ontwikkelingslanden

Schermafbeelding 2016-06-10 om 11.09.06

Mensen die gebruik willen maken van een microkrediet beschikken echter niet over een onderpand en ook ontbreekt heb doorgaans aan vaste maandinkomsten. Verder zal hun leengeschiedenis er vaak voor zorgen dat ze bij reguliere banken geen geld kunnen lenen. Door een microkrediet aan te gaan krijgen deze ondernemers de kans om een kleine investering te doen, bijvoorbeeld door wat vee, een machine of een winkelpand te financieren en daarmee hun financiële positie te verbeteren en zicht te krijgen op een betere toekomst. De ondernemers kunnen zo werken aan hun eigen ontwikkeling.

Microkredieten kunnen overigens niet alleen worden verstrekt ten behoeve van de generatie van winst, maar eveneens voor niet op winstgerichte initiatieven worden afgesloten.

Maak een lening simulatie

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Let op: geld lenen kost ook geld!

Microkrediet in ons land

Microkredieten worden in ons land ook gebruik als een instrument voor kleine ondernemingen om geld te kunnen lenen. Het doel van microkrediet is dan om het midden- en kleinbedrijf aan een lening te helpen. Microkrediet in België steunt op gelijke principes als in een ontwikkelingsland, maar dan aangepast aan de situatie in de westerse wereld. Hierbij speelt het samenspel van begeleiding en financiering een essentiële rol, evenals de extra aandacht voor de doelgroepen die minder makkelijk, of zelfs helemaal geen, toegang hebben tot de kredietverstrekking door het traditionele bankwezen.

Ook in ons land is een microkrediet een onderdeel van het fenomeen microfinanciering met als aandachtspunten begeleiding en financiering. Deze leenvorm is beschikbaar voor zowel beginnende- als bestaande ondernemers die minder eenvoudig, of geen, toegang weten te verkrijgen tot de reguliere financieringsmogelijkheden. Door een microkrediet aan te vragen kunnen deze ondernemers toch bepaalde investeringen doen waarmee ze hun bedrijf verder kunnen ontwikkelen of een extra boost kunnen geven.

Kosten van een microkrediet

De verschillende instellingen die microkredieten verstrekken hebben zich in de regel als doel gesteld om geen verlies te lijden. Ze streven immers duurzaamheid voor een langere periode na. Toch zijn er duidelijke verschillen te zien in de kosten van microkredieten in ontwikkelingslanden en vergelijkbare leningen in de westerse wereld. Zo zal bijvoorbeeld het percentage van de rentevergoeding op microkredieten aanzienlijk hoger zijn in een ontwikkelingsland, in vergelijking tot dat van een microkrediet dat in een westers land is afgesloten.

Dit verschil is in het bijzonder het gevolg van door de kosten die het verstrekken van een lening in ontwikkelingslanden met zich meebrengt. In ontwikkelingslanden kost het onder andere veel meer tijd (gerekend per uitgeleende euro), om een microkrediet uit te geven, dan een aanmerkelijk groter krediet in een westers land af te sluiten. De periodieke aflossingen van een microkrediet (dikwijls per week) worden weliswaar op een efficiënte wijze georganiseerd, maar kosten ook een heleboel arbeidstijd. Desondanks zijn plaatselijke ondernemers van mening dat deze rentepercentages niet extreem hoog zijn omdat deze vaak worden vergeleken met de tarieven die plaatselijke woekeraars per dag aan rente berekenen als zij daar hun geld gaan lenen.

Terugbetaling van microkredieten

Het grootste deel, circa 98 procent, van alle verstrekte microkredieten, zal uiteindelijk terug worden betaald. Dit percentage ligt beduidend hoger dan dat van de leningen die bij een reguliere bank in westerse- en ontwikkelingslanden wordt afgelost. Er bestaan overigens uiteenlopende theorieën over de reden van het hoge aflossingspercentage van microkredieten. Zo wordt onder andere de persoonlijke trots van het behaalde resultaat, de wens om na dit krediet een bedrag te kunnen lenen en de structuur binnen de solidariteitsgroepen als mogelijke verklaring gezien.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20