Geld lenen voor een bedrijf

De banken en andere kredietverstrekkers zijn vandaag de dag erg voorzichtiger bij het toekennen van leningen en kredieten aan bedrijven. Alsmaar meer bedrijven komen door de economische crisis immers in moeilijkheden. Dit wil echter niet zeggen dat kredietverstrekkers helemaal geen geld meer lenen aan ondernemingen. Ondernemers zullen wel te maken krijgen met kredietverstrekkers die kieskeuriger zijn en alleen de beste leenaanvragen goedkeuren.

Welke criteria hanteren kredietverstrekkers?

Voordat je voor je bedrijf een lening of krediet aanvraagt, is het zinvol om een aantal parameters na te gaan. De kredietverstrekker zal namelijk met dezelfde dingen rekening houden bij hun besluitvorming. Zo zul je onder andere geen lening krijgen als je bedrijf:

 • niet voldoende capaciteit heeft om de lening terug te betalen,
 • er niet genoeg waarborgen zijn,
 • de jaarrekeningen er niet goed uitzien.

Op het ogenblik dat je merkt dat je bedrijf op een zeker criterium minder goed scoort dan kun je op dit punt beter anticiperen. Indien er een goede reden is voor bepaalde scores dan kun je deze het beste van een duidelijke uitleg voorzien, zoals een zware investering in het laatste boekjaar. Kredietverstrekkers zijn terughoudend om geld uit te lenen als ze de indruk hebben dat de aanvrager niet voldoende informatie verstrekt. Door openhartig over je financiële situatie te spreken en negatieve aspecten niet proberen te verdoezelen zal je vaak verder brengen dan wanneer je informatie mooier maakt dan deze in werkelijkheid is, of deze zelfs volledig achterhoudt.

De jaarrekeningen zijn de spiegel van een bedrijf

De spiegel van je bedrijf wordt in het bijzonder gevormd door de jaarrekeningen. Kredietverstrekkers zullen je jaarrekeningen beoordelen en grondige analyseren. De belangrijkste post van een jaarrekening is het eigen vermogen van het bedrijf. Indien dit eigen vermogen negatief is, doorgaans door opgestapelde verliezen, zal een kredietverstrekker in principe geen geld meer lenen.

Verder zal de kredietverstrekker controleren wat het actief van het bedrijf waard is. Een bedrijf met een heleboel onroerend goed en een groot aantal liquide middelen heeft een bepaalde waarde. Er zijn echter een aantal bezittingen (activa) op de balans die door de kredietverstrekker als virtueel waardeloos worden beschouwd. Je kunt hierbij onder andere denken aan:

 • kosten voor de oprichting,
 • immateriële vaste activa,

Dit zijn namelijk bezittingen die niet te verkopen zijn aan een derde en dus in de regel niet veel waard.

De aflossingscapaciteit van een bedrijf

Een bedrijf dat een lening of krediet aanvraagt dient aan te kunnen tonen dat deze met de huidige inkomsten probleemloos afgelost kan worden. Met andere woorden: een bedrijf moet aantonen dat elk jaar voldoende inkomsten worden gegenereerd om een nieuwe lening (eventueel naast de bestaande kredieten van het bedrijf) snel af te kunnen betalen. De kredietverstrekker beoordeelt hiervoor de zogenaamde cash flow van het bedrijf. De cash flow krijg je door bij de nettowinst van een boekjaar (de winst na aftrek van belastingen) de afschrijvingen op te tellen. De uitkomst moet hoog genoeg zijn om de jaarlijkse leenlasten van het bedrijf te dragen.

Bovendien zullen kredietverstrekkers dikwijls nog correcties toepassen op de cash flow na het analyseren van de resultatenrekening. Dit om te voorkomen dat de resultaten van een bedrijf door een eenmalige gebeurtenis een bijzonder hoge cash flow heeft in een bepaald jaar. Je hebt dan namelijk niet te maken met een representatieve cash flow.

De bedrijfsgeschiedenis en de zaakvoering

Een kredietverstrekker zal bij de besluitvorming ook rekening houden met de geschiedenis van een bedrijf en de kwaliteit van de zaakvoerder. Zo zal er worden gekeken naar:

 • dagvaardigingen,
 • faillissementen,
 • betalingsgeschiedenis,
 • het op tijd neerleggen van balansen,
 • het profiel van de zaakvoerder.
 • voorgestelde waarborgen van een bedrijf,
 • de ontwikkeling van een bedrijf,
 • de sector waarin een bedrijf actief is.

Geld lenen door middel van crowdfunding

Crowdfunding door bedrijven lijkt een alternatief te zijn voor geld lenen bij een kredietverstrekker. Zo kan er doorgaans eenvoudiger en voordeliger geld worden geleend. Dankzij de steeds verder ontwikkelde techniek die bij crowdfunding komt kijken, is dit steeds laagdrempeliger geworden. Op speciale websites die zich bezighouden met crowdfunding voor bedrijven kunnen leners en uitleners van geld tot elkaar komen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20