Met spoed geld nodig?

Er zijn voor iedereen waarschijnlijk wel situaties te bedenken waarin er op korte termijn wat extra financiële speelruimte gecreëerd dient te worden. Met andere woorden: je zit in geldnood en hebt dus met spoed een bepaald geldbedrag nodig. Voor de meeste mensen is echter de vraag waar ze het benodigde geld zo snel kunnen lenen. Hieronder hebben we gelukkig een aantal oplossingen op een rijtje gezet die je wellicht kunt gebruiken als je met spoed geld nodig hebt.

Geld lenen bij familie of vrienden

Hoewel de meeste mensen de drempel erg hoog vinden als het gaat om geld lenen van personen uit je naaste omgeving, zoals familie of goede vrienden, kan dit natuurlijk wel een goede oplossing van je tijdelijke geldnood betekenen. Het gros van de mensen die er plotseling financieel niet erg goed voorstaan, zullen echter dit probleem niet graag met dierbaren gaan bespreken. Velen hebben immers het gevoel dat ze gefaald hebben of schamen zich bijvoorbeeld voor hun minder goede beheerskunsten ten aanzien van hun geldzaken.

Toch is in de praktijk gebleken dat deze manier van geld lenen vaak de meest snelle (en in de regel ook een voordelige) methode om je tijdelijke geldzorgen te verhelpen. Zeker als je een familielid of goede vriend hebt die altijd wel een appeltje voor de dorst heeft bewaard. Wanneer je voldoende moed hebt verzameld, kun je dan ook met een gerust hart een dierbare je financiële probleem voorleggen en hem, of haar, om hulp vragen.

Om echter te voorkomen dat de relatie tussen jou en de geldverstrekker onnodig onder druk komt te staan, dien je wel met een aantal zaken rekening te houden:

 • Zet alle gemaakte afspraken ten aanzien van het geleende geldbedrag, een eventuele leenvergoeding, de aflossingsmomenten, de looptijd van de lening en de hoogte van elke terugbetaling duidelijk op papier. Wanneer zowel jij als de kredietverstrekker het eens zijn met de inhoud van dit documentje dan kunnen jullie er een handtekening onder plaatsen als teken van akkoord.
 • Houd je vervolgens altijd strikt aan de gemaakte afspraken en stel de geldverstrekker hierin dus nooit teleur. Door je exact aan de gemaakte afspraken te houden, zal de relatie die je met de geldverstrekker op hebt gebouwd niet te lijden hebben onder de verstrekte lening.

In een heleboel gevallen zal een dierbare die je wil helpen bij het oplossen van je geldnood je geen, of slechts een kleine vergoeding, berekenen over het geld dat je hebt geleend. Je zult dan ook vaak veel voordeliger een lening aan kunnen gaan dan bijvoorbeeld bij een bank of andere financiële instelling die hun rentevergoeding laat bepalen door allerlei factoren die spelen op de financiële markten. Uiteraard kun je, na het aflossen van een lening bij familie of vrienden, natuurlijk wel een lief gebaar maken en hem, of haar, op bijvoorbeeld een heerlijke (zelfbereid) diner trakteren als dank voor de geboden hulp.

Een minilening afsluiten

Op het moment dat je op korte termijn over een niet al te grote geldsom wilt beschikken, dan is het wellicht ook mogelijk om een zogenaamde minilening af te sluiten. Zoals de naam als zegt is een minilening een leenvorm waarbij je slechts een klein geldbedrag kunt lenen. Verder staat de minilening bekend om de zeer korte looptijd. In de praktijk wil dit doorgaans zeggen dat je nooit meer dan 1000 euro kunt lenen en dat je de leensom binnen maximaal drie maanden, samen met een forse leenvergoeding, terugbetaald dient te hebben.

Deze twee kenmerkende aspecten van een minilening zijn zowel een belangrijk voordeel als een enorm nadeel en wel om de volgende redenen:

 • je kunt vaak niet meer dan een paar honderd euro per keer lenen en dus geen hoge schulden opbouwen bij deze kredietverstrekker.
 • Je dient het geleende geld al snel weer terug te betalen, samen met de vooraf bepaalde leenvergoeding. In een korte tijd moet je er dus wel zeker van zijn dat je over voldoende geld kunt beschikken om je aan deze betalingsverplichting te kunnen voldoen. Je zult echter nooit lang met deze schuld blijven zitten als je je aan de gemaakte afspraken zult houden.

Een minilening kan je dus op korte termijn uit je (tijdelijke) geldnood helpen, maar daar staat wel tegenover dat je een forse leenvergoeding zult moeten betalen over het geleende geldbe4drag. Het aangaan van een dergelijke lening is dan ook een erg dure manier van geld lenen. Bovendien zul je vooraf al moeten weten hoe je de minilening en de leenvergoeding gaat voldoen. Veel mensen sluiten bijvoorbeeld een minilening af op het moment dat er een belangrijke betaling of aankoop gedaan moet worden, maar hun salaris nog niet op hun bankrekening is gestort. Zodra dit inkomen wel binnen is, zullen ze de minilening en de bijbehorende kosten af gaan lossen.

Waarin verschilt een minilening van een gewone lening?

Zoals al eerder aan is gegeven is een minilening geen gewone lening, zoals je bijvoorbeeld bij een bank af zou sluiten. De verschillen hebben we even voor je opgesomd:

  Minilening Reguliere lening
Looptijd Niet meer dan 3 maanden Variabel
Leensom Niet meer dan 1000 euro Vaak vanaf 1000 euro
Check bij het CKP Niet noodzakelijk Wettelijk verplicht
Leenvergoeding Vast bedrag dat vooraf is bepaald. Een vast of variabel rentepercentage over de openstaande schuld.

 

De korte looptijd en het geringe leenbedrag hebben er bij een minilening voor gezorgd dat de wettelijk verplichte check bij het CKP (de zo beruchte zwarte lijst) achterwege kan blijven omdat deze enkel uitgevoerd dient te worden op het moment dat er een lening af wordt gesloten vanaf 1000 euro en/of een looptijd heeft van minimaal 3 maanden. Het uitblijven van de toetsing bij het CKP zorgt er echter wel voor dat er een heleboel tijd bespaard zal worden en je dus al binnen enkele dagen (of soms zelfs uren) over de gevraagde minilening kunt beschikken.

Bovendien zullen de meeste verstrekkers van minileningen alleen actief zijn op het internet waardoor de volledige afhandeling van de leenaanvraag digitaal en/of telefonisch kan gebeuren. Je hoeft geen afspraken te regelen op een kantoor van een financiële instelling en dus ook geen geschikt tijdstip te bepalen waarop je, samen met een adviseur, een dik dossier met betrekking tot de leenaanvraag door gaat werken.

Rood staan bij de bank

Wanneer je bank daar toestemming voor heeft gegeven, kun je er eveneens voor kiezen om een bepaald bedrag rood te staan op je zichtrekening. Op die manier kun je dus ook tijdelijke geldnood opvangen (uiteraard tot de limiet is bereikt). Je betaalt dan in feite met geld dat je (nog) niet tot je beschikking hebt. Uiteraard zal een bank wel een zekere vergoeding vragen voor het geld dat je zo uit hebt kunnen geven. Dit zal gebeuren in de vorm van een rentepercentage dat wordt berekend over de openstaande schuld. Over het algemeen zal de bank een tamelijk hoge rente in rekening brengen waardoor deze manier van geld lenen als erg duur kan worden gezien.

Betalen met een kredietkaart

Een andere manier om over geld te beschikken dat je (nog) niet hebt, is door een betaling te verrichten met behulp van een kredietkaart. De kredietkaartmaatschappij zal dan namelijk de betaling voor je voorschieten en op een vast moment in rekening brengen. Als kredietkaarthouder dien je echter meestal wel een vast bedrag te betalen om van deze diensten gebruik te mogen maken. Verder zal er een tamelijk hoge rente worden berekend als je de openstaande schuld in termijnen terug wilt betalen. Verder zullen er forse kosten worden berekend op het ogenblik dat je niet op tijd de factuur van de kredietkaartmaatschappij hebt voldaan. In de praktijk blijkt dus ook het gebruik van een kredietkaart een dure manier te zijn van geld lenen als je de rekening niet direct volledig betaalt.

Aan het gebruik van een kredietkaart kunnen echter nog wel een aantal andere voordelen verbonden zijn (die overigens van kaart tot kaart sterk kunnen verschillen), zoals bepaalde verzekeringen, interessante kortingen en specifieke spaar- of loyaliteitsprogramma’s waar je voordeel uit zou kunnen halen door met de betreffende kredietkaart te betalen.

Alternatieven voor geld lenen

In sommige gevallen blijkt het helemaal niet nodig te zijn om geld te lenen als je met spoed een belangrijke betaling of aankoop in orde wilt brengen. Je kunt dan immers het benodigde geldbedrag ook bij elkaar brengen door je inkomsten- en/of uitgavenpatroon aan te passen. Dit kun je doen door:

 • (meer) te gaan werken,
 • te besparen op dure- of onnodige aankopen en uitgaven,
 • gebruikte spullen te koop aanbieden, bijvoorbeeld op een veilingwebsite of tijdens een garageverkoop.

Verantwoord geld lenen

Wanneer je met spoed geld nodig hebt, dan zou je gemakkelijk kunnen vergeten dat geld lenen altijd geld zal kosten en dat alleen verantwoord een lening aangaan je echt uit de geldzorgen zal helpen. Toch is het altijd van cruciaal belang dat je, als je geld gaat lenen, je op een verantwoorde manier te werk gaat. In de praktijk betekent dit dat je:

 • eerst alle alternatieven voor een lening goed af hebt gewogen,
 • de meest voordelige lening aangaat (en dus meerdere leenvormen van verschillende aanbieders grondig gaat vergelijken),
 • in zee gaat met een betrouwbare kredietverstrekker (en je dus online natrekt of er geen sprake is van malafide praktijken),
 • niet onnodig geld gaat lenen( soms kun je een lening beperken door bijvoorbeeld een deel van) je spaargeld te gebruiken om je geldzorgen op te lossen,
 • niet meer geld leent dan je werkelijk nodig hebt (voor iedere euro die je extra leent, zal immers ook meer leenvergoeding tegenover staan),
 • zeker bent van je terugbetalingscapaciteit zodat je niet onder de druk van allerlei schulden kunt bezwijken,
 • geen andere rekeningen moet laten liggen om een schuld af te kunnen betalen (en je op die manier nog meer problemen op de hals zult halen),
 • direct actie onderneemt als je, om wat voor reden dan ook, niet op tijd aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen (zodat er een passende oplossing kan worden gevonden samen met de betreffende schuldeiser).

Conclusie

Indien je met spoed geld nodig hebt, dan zijn er meestal wel een aantal wegen dat je zou kunnen bewandelen om je geldnood de baas te worden. In alle gevallen geldt echter dat je altijd goed moet weten waar je mee bezig bent, wat de consequenties zullen zijn van de acties die je hebt ondernomen en hoe je een eventuele lening weer probleemloos af kunt gaan betalen. In de praktijk betekent dit doorgaans dat je volkomen eerlijk moet zijn tegenover jezelf. Ook jij kunt nu eenmaal niet met minder dan het minimum een normaal leven leiden of met weinig inkomsten een gigantische lening probleemloos af gaan lossen.

Als een kip zonder kop proberen geld te lenen als je met spoed een betaling of aankoop moet doen, is om die reden dan ook zeker niet aan te bevelen. Beter steek je ruimschoots de tijd in de voorbereidingen die nodig zijn om de meest voordelige manier van geld lenen te vinden. Niet voor iedereen zal immers elke leenvorm even gunstig uitvallen omdat de persoonlijke- en financiële situatie nu eenmaal van persoon tot persoon (en zelfs van geval tot geval) sterk uiteen kan lopen. Een goede voorbereiding zal je in de regel dan ook flink wat leenkosten kunnen besparen en meestal ook vervelende situaties achteraf kunnen voorkomen. Je weet dan immers van tevoren of je op een bepaalde manier verantwoord geld kunt lenen, maar ook met welke gevolgen en betalingsverplichtingen je gedurende een bepaalde periode rekening zult moeten houden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20