Meer dan één miljoen Amerikaanse jongeren lid van jeugdbende

In de Verenigde Staten tellen de jeugdbendes inmiddels meer dan één miljoen leden. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de Sam Houston State University en de Arizona State University. Ongeveer 2 procent van de Amerikaanse jongeren tussen vijf en zeventien jaar is volgens de onderzoekers lid van een jeugdbende.

De cijfers van het rapport liggen drie keer hoger dan de officiële statistieken van het Amerikaanse ministerie van justitie. De conclusie van het rapport is volgens de wetenschappers in tegenspraak met een aantal demografische stereotypes over de Amerikaanse jeugdbendes. Ongeveer 80 procent van de criminaliteit in Amerikaanse gemeenschappen wordt aan bendes toegeschreven.

Stereotypes uit de filmindustrie

“De leden van de jeugdbendes komen uit de meest uiteenlopende achtergronden,” benadrukt David Pyrooz, professor criminologie aan de Sam Houston State University. “Men heeft het publiek laten geloven dat deze gewelddadige jeugdbendes uitsluitend uit zwarten en latino’s bestaan. Ook wordt de indruk gewekt dat het voor de leden onmogelijk is om de bendes ooit de rug toe te keren.”

“Beide percepties zijn echter fundamenteel verkeerd. De stereotypes over de jeugdbendes zijn echter gecreëerd door de filmindustrie in Hollywood en de Amerikaanse politiediensten.” De grootste participatie moet worden opgetekend op veertienjarige leeftijd. Op dat ogenblik zou 5 procent lid zijn van jeugdbendes.

“Er moet worden vastgesteld dat de Amerikaanse jeugdbendes een personeelsverloop van ongeveer 36 procent per jaar hebben,” zegt professor Pyrooz. “Elk jaar treden ongeveer vierhonderdduizend jongeren tot de bendes toe, maar een even grote groep laat tijdens diezelfde periode het bendeleven definitief achter zich.”

“Dit betekent echter dat de bendes telkens weer nieuw talent moeten proberen te rekruteren, net zoals in een aantal economische sectoren. Het leven van een bendelid is dan ook minder luisterrijk dan wordt voorgesteld. Dat moeten veel jongeren ervaren nadat ze tot een bende zijn toegetreden en tot de vaststelling komen dat geld, auto’s, vrouwen en bescherming veel meer mythe zijn dan realiteit.”

Impact op gezondheid en maatschappij

Het feit dat de Amerikaanse politiediensten slechts aan driehonderdduizend bendeleden komt, moet volgens professor Pyrooz worden toegeschreven aan het feit dat bij die tellingen alleen rekening wordt gehouden met groepen die zich met zwaardere criminaliteit inlaten. “Daarbij wordt echter voorbij gegaan aan de activiteiten van jongere bendes en aan leden die zich in de periferie van de organisaties bevinden,” meent hij.

“Het zou echter gevaarlijk zijn om alleen met de officiële politie-cijfers rekening te houden. Aangezien het lidmaatschap van een jeugdbende een negatieve impact heeft op gezondheid en toekomst, kan een onderschatting van het fenomeen een efficiënte aanpak van het probleem belemmeren.”

“Deze jongeren vertegenwoordigen een belangrijke doelgroep voor preventie en interventie-programma’s,” benadrukt Pyrooz. “De resultaten van de studie zijn dan ook van cruciaal belang voor kinderen, ouders en gezondheidsspecialisten en moeten de mogelijkheid bieden om een beter inzicht te verwerven in het bendeleven op de Amerikaanse scholen en in de Amerikaanse wijken.”

“Het is absoluut noodzakelijk dat die aanpak zich losmaakt van de stereotypes die over de jeugdbendes zijn opgebouwd.” De criminele activiteiten van de Amerikaanse jeugdbendes omvatten onder meer drugshandel, wapenverkoop, mensenhandel, diefstallen, illegaal gokken, moord en terrorisme. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20