Leeftijdspiramide Belgisch leger enkel vergelijkbaar met die van NMBS

Het Belgische leger moet dringend worden verjongd. Dat zegt Alexander Mattelaer, docent internationale politiek aan de Vrije Universiteit Brussel en directeur Europese zaken aan het Egmont Instituut, dat een studie over de organisatie van het Belgische leger heeft opgesteld. Mattelaer wijst daarbij op het grote onevenwicht dat in de leeftijdspiramide van het Belgisch leger moet worden opgetekend.

Er moet immers worden vastgesteld dat het Belgische leger begin dit jaar bijna 9.450 vijftigplussers telde. Daarmee bestaat één derde van de Belgische strijdkrachten uit soldaten die de leeftijdsgrens van vijftig jaar zijn gepasseerd.

Pensioen

Marc Compernol, chef defensie, had eerder gewaarschuwd dat inspanningen moeten worden gedaan om het aantal Belgische militairen op peil te houden. Een grote groep militairen zal immers de volgende jaren met pensioen gaan en moeten worden vervangen. Compernol had daarbij berekend dat de volgende vier jaar minstens 7.400 vacatures zullen moeten worden ingevuld.

Volgens Alexander Mattelaer is het probleem wellicht nog acuter. Tegenover de krant De Standaard wijst hij erop dat slechts één derde van de Belgische militairen jonger is dan veertig jaar. Eén op drie soldaten heeft inmiddels de leeftijdsgrens van de vijftig jaar achter zich gelaten. De leeftijd met het grootste aantal militairen (1.716) is vierenvijftig jaar. Daarmee heeft het leger een structuur die met de demografie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) kan worden vergeleken.

Op dit ogenblik telt het Belgische leger dertigduizend militairen. Dat aantal moet volgens de plannen van Steven Vandeput, minister van defensie, met vijfduizend manschappen worden afgebouwd. Rekening houdend met de pensioenen die voor de volgende jaren zijn voorzien, moet volgens Mattelaer is werkelijkheid een veel grotere afslanking worden gevreesd.

Dat kan volgens hem belangrijke consequenties hebben voor de organisatie van het leger en de taken die kunnen worden ingevuld. Mattelaer waarschuwt dan ook dat er dringend een grotere instroom van jonge en gemotiveerde personeelsleden moet komen.

Trots

In Frankrijk heeft president Emmanuel Macron duidelijk gemaakt te streven naar een herinvoering van een aangepaste dienstplicht, die tussen drie en zes maanden zou duren. Ook een aantal andere landen heeft het systeem nieuw leven ingeblazen. Mattelaer zegt van mening te zijn dat ook in België minstens zou moeten worden nagedacht over een eventuele invoering van een moderne versie van de dienstplicht.

Daarvoor lijkt in België echter weinig animo te bestaan. Wel wordt de groep reservisten uitgebreid, terwijl tevens een grote wervingscampagne wordt georganiseerd om jongeren aan te zetten een carrière in het leger te overwegen.

Chef Compernol heeft ook gezegd dat de troepen als promotie het merk van het Belgisch leger en de militaire trots sterker moeten uitdragen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20