Lage rente weegt nog altijd op opbrengsten veilige pensioenspaarplannen

De verzekeraars maken met mondjesmaat de rendementen op de tak21-pensioenspaarverzekeringen bekend. Via zo’n verzekering kan je op een veilige manier sparen voor je oude dag. Alleen zijn de opbrengsten van een tak21-verzekering de afgelopen jaren fors afgenomen door de lage rente.

In ons land kan je op verschillende manieren sparen voor je oude dag. Een van de populairste spaarmethodes is het fiscaalvriendelijke pensioensparen, ook wel de derde pensioenpijler genoemd. Wie op deze manier aan pensioensparen doet, kan kiezen tussen een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarfonds. Het pensioenspaarfonds wordt aangeboden door een bank en een pensioenspaarverzekering door een verzekeraar.

Eerder bleek al dat 2021 een topjaar was voor de pensioenspaarfondsen, voornamelijk voor de dynamische fondsen. Die fondsen konden uitpakken met dubbelcijferige rendementen dankzij de sterke beursprestaties dat jaar. Wie spaart via een pensioenspaarverzekering, althans als je destijds gekozen hebt voor een tak21-pensioenspaarverzekering, moet met minder tevreden zijn.

Een veilige spaaroplossing

Een tak21-pensioenspaarverzekering wordt beschouwd als de veiligste manier om te sparen voor later. Je geniet van een kapitaalgarantie en je inlagen worden beschermd door het depositogarantiestelsel. Daarnaast geniet je van een gegarandeerde rentevoet, die aangevuld kan worden met een eventuele winstdeelname.

Die veiligheid gaat wel gepaard met een prijskaartje: lagere rendementen. De verzekeraars mogen namelijk veel minder risico’s nemen met dergelijke producten. Daarom beleggen ze in vastrentende activa, zoals obligaties. Dergelijke producten brengen nauwelijks geld in het laatje door de lage rente.

Intussen hebben de eerste verzekeraars de rendementen over 2021 bekendgemaakt. Geen enkele pensioenspaarverzekering is er tot nu toe in geslaagd om de inflatie van vorig jaar te kloppen. De gemiddelde inflatie kwam toen uit op 2,44 procent (CPI).

Lage opbrengsten

Voor pension plan fisc-secure van AXA Bank bedroegen de gewaarborgde rente en de winstdeelneming over 2021 in totaal 1,45 procent, tenzij er een hogere gewaarborgde rente werd bepaald. Dat is doorgaans het geval voor oudere stortingen. De gewaarborgde rentevoet die toen gold, blijft bij veel verzekeraars gelden tot het einde van het contract. Iedere aanpassing van die rentevoet geldt voor toekomstige stortingen.

Ook de verzekeraar AG Insurance heeft intussen de rendementen gepubliceerd. Bij de contracten Top Rendement, waarop tot eind 2017 kon worden ingestapt, en de winstdeelname in Top Life ’99 zit, wordt het netto rendement over 2021 via een winstdeelneming aangevuld tot 1,40 procent. Overeenkomsten die al een gegarandeerde basisvergoeding hebben die hoger ligt, ontvangen geen bijkomende winstdeelneming.

Voor de overeenkomsten Top Rendement, ingeschreven na einde 2017, wordt de netto rente over 2021 via de winstdeelneming opgetrokken tot minstens 1,60 procent.

Tak23-verzekering als alternatief

De komende weken zullen ongetwijfeld nog meer verzekeraars de rendementen bekendmaken. Kans is hoe dan ook zeer klein dat er één verzekeraar de gemiddelde inflatie van 2021 zal geklopt hebben. Een vergelijking van Spaargids.be toont aan dat de beste spaarverzekering in 2020 garant stond voor een totaalrendement van 1,85 procent.

Door de lage rentes trekken heel wat verzekeraars nu volop de kaart van de tak23-verzekering. Zo’n verzekering kan je het best vergelijken met de pensioenspaarfondsen van de banken. Een tak23-verzekering biedt niet dezelfde bescherming als een tak21-verzekering, maar levert doorgaans wel hogere rendementen op. De verzekeraar belegt je kapitaal in allerhande fondsen. Dat betekent wel dat je niet geniet van de kapitaalgarantie en de bescherming van het depositogarantiestelsel.

(evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20