Krijgt de eurozone vandaag twee verschillende euro’s?

Frankrijk bekijkt of het in de toekomst met een kleine groep landen uit de eurozone de zwaarst door de coronacrisis getroffen landen kan helpen met de uitgifte van schuldpapier. Dat indien er binnen binnen de eurozone geen oplossing komt voor de uitgifte van ‘coronabonds’ of ‘eurobonds’. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van bronnen in de omgeving van de Franse president Macron.

De ministers van Financiën van de Europese Unie slaagden er dinsdag na 16 uur vergaderen per videoconferentie (een record?) niet in om het eens te worden over meer steun voor de door het coronavirus zwaarst getroffen economieën. De gesprekken worden donderdag hervat.

Het initiatief volgt op een oproep van voormalig Europees commissaris Pascal Lamy om het verzet tegen gezamenlijke schulduitgifte in de eurozone te omzeilen. ‘Laten we heel duidelijk zijn: dat is niet onze wens. Het blijft beter om dit samen te doen in een eurozone-formaat’, aldus de bron. ‘Maar de vraag rijst of een aantal dingen in de toekomst niet in een kleiner formaat kan worden gerealiseerd in termen van solidariteit, ook de uitgifte van schulden’, aldus nog de bron.

De videoconferentie met de Europese ministers van Financiën leidde tot hevige discussie over coronabonds of eurobonds. – EPA

Scheidslijn binnen eurozone wordt duidelijker

De scheidslijn binnen het blok wordt ondertussen steeds duidelijker. In het noorden van Europa roepen Nederland, Oostenrijk en Zweden op tot bezuinigingen. Terwijl Spanje en Italië, de zwaarst door het coronavirus getroffen landen in het zuiden, samen met Griekenland oproepen tot solidariteit. In het centrum bevinden zich Duitsland en Frankrijk. Die neigen respectievelijk naar het noorden en het zuiden, maar proberen tegen elke prijs de Unie en de euro te redden.

De videoconferentie draaide naar verluidt uit op een bitse strijd tussen de Nederlandse en Italiaanse minister. De twee staan diametraal tegenover elkaar met hun standpunten en weigeren water bij de wijn te doen. Blijkbaar lag er rond middernacht een compromistekst op tafel, waarin Frankrijk en Duitsland zich konden vinden. Maar de hardliners Nederland en Italië nog niet.

Eurobonds, coronabonds, ‘Club-Med’-bonds

Alles draait dus rond de felbesproken ‘eurobonds’ of ‘coronabonds’. Dat zijn obligaties of schuldleningen op Europees niveau. Overheden en bedrijven kunnen die uitgeven om hun schulden, uitgaven of investeringen te financieren. Zo’n instrument bestaat nog niet, maar komt vooral de financieel zwakkere landen goed uit. Zij betalen in dat geval een lagere lente dan wanneer ze zelf leningen afsluiten.

Ook voor België wordt dat in elk geval een speciale zaak: terwijl Alexander De Croo (Open Vld), de minister van Financiën, voorzichtig is over de eurobonds, is premier Sophie Wilmès (MR) helemaal mee met de lijn van Emmanuel Macron, haar Franse tegenhanger.

België zit zo wel wat tussen twee vuren. Want als straks bijvoorbeeld de Zuid-Europese landen, of de club van negen, beslissen om zelf dan maar ‘eurobonds’ uit te geven, en zo de eurozone in twee splijten, met zogenaamde ‘Club Med’-bonds, welke positie neemt België dan in? 

Zo’n uitgifte van Club Med-bonds betekent in de praktijk niets minder dan een eurozone met… twee verschillende euro’s. Met alle daaraan verbonden gevolgen voor de interne markt, met andere woorden voor de in- en uitvoer tussen de landen van de eurozone onderling.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20