Kreeften levend koken binnenkort illegaal in UK nu onderzoek aantoont dat ze wel degelijk pijn voelen

In het Verenigde Koninkrijk komt er binnenkort een einde aan de praktijk waarbij kreeften in restaurants levend gekookt worden. Reden daarvoor is een grootschalig onderzoek dat aantoont dat kreeften, krabben en octopussen wel degelijk het vermogen hebben om pijn, angst of letsels te voelen.

De Britse regering heeft eind vorige week bevestigd dat het de Animal Welfare (Sentience) Bill zal uitbreiden zodat ook alle tienpotige schaaldieren en koppotige weekdieren eronder vallen. Daardoor zullen dieren zoals krabben, kreeften en octopussen van extra bescherming kunnen genieten. Eerder nam onder andere Zwitserland al een gelijkaardige wet aan.

Grootschalig onderzoek

Die beslissing komt er na een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de overheid onder leiding van dr. Jonathan Birch. Dat onderzoek evalueerde meer dan 300 bestaande wetenschappelijke onderzoeken om te evalueren welk bewijs er is over wat koppotigen (inclusief octopussen en inktvissen) en tienpotigen (inclusief krabben, kreeften en rivierkreeften) voelen.

“Ik ben verheugd om te zien dat de regering een centrale aanbeveling van het rapport van mijn team implementeert. Na het bekijken van meer dan 300 wetenschappelijke onderzoeken, kwamen we tot de conclusie dat koppotige weekdieren en tienpotige schaaldieren als gevoelig moeten worden beschouwd en daarom moeten worden opgenomen in de dierenwelzijnswet”, besluit dr. Jonathan Birch, universitair hoofddocent bij LSE’s Centre for Philosophy of Natural and Social Science en hoofdonderzoeker van het Foundations of Animal Sentience-project.

Reactie minister van Dierenwelzijn

“Het Verenigd Koninkrijk heeft altijd het voortouw genomen op het gebied van dierenwelzijn. De wetenschap is nu duidelijk over het feit dat schaal- en weekdieren pijn kunnen voelen en daarom is het niet meer dan terecht dat ze onder deze essentiële wetgeving vallen”, reageert minister van Dierenwelzijn Lord Zac Goldsmith. De aankomende wetswijziging heeft geen invloed op de visserij, maar enkel op de manier waarop er daarna met de dieren wordt omgegaan.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20