Farmaceutische industrie kan hoge tarieven voor geneesmiddelen moeilijk verantwoorden

De hoge tarieven voor geneesmiddelen worden niet gerechtvaardigd door de uitgaven die de industrie voor onderzoek en ontwikkeling reserveert. Dat is de boodschap van een studie onder leiding van wetenschappers aan de London School of Economics. 

Door een heroriëntering van hun uitgaven zouden de farmaceutische bedrijven volgens de onderzoekers meer innovatieve geneesmiddelen tegen betaalbare prijzen kunnen leveren. Tevens roepen de wetenschappers de overheden op om maatregelen te nemen die onderzoek en ontwikkeling meer op de prioriteiten van de volksgezondheid zouden toespitsen.

Waarom is dit belangrijk?

De onderzoekers ontdekten dat de vijftien grootste biofarmaceutische bedrijven ter wereld de voorbije periode meer hebben uitgegeven aan verkoop, administratie en marketing dan aan onderzoek en ontwikkeling. Tevens bleek dat de meeste nieuwe geneesmiddelen die tijdens dit tijdsbestek op de markt werden gebracht, weinig of geen klinisch voordeel boden tegenover bestaande behandelingen. 

Groeiende bekommernis: De onderzoekers zeggen dat de bezorgdheid over de prijzen van nieuwe geneesmiddelen de voorbije tien jaar aanzienlijk is toegenomen.

 • In de Verenigde Staten lag de geraamde prijs van geneesmiddelen die nieuw op de markt werden gebracht, anderhalf decennium geleden op een gemiddeld niveau van 1.400 dollar per jaar.
  • Dat bedrag was twee jaar geleden echter al opgelopen tot meer dan 150.000 dollar.
  • Opgemerkt wordt dat zelfs oude en gewone geneesmiddelen de jongste jaren onverklaarbare prijsstijgingen hebben gekend.
 • De biofarmaceutische industrie heeft lang betoogd dat hoge prijzen nodig zijn om onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen in stand te houden.
  • “Er zijn uiteraard grote financiële risico’s verbonden aan de lancering van nieuwe geneesmiddelen”, erkent onderzoeksleider Aris Angelis, professor gezondheidseconomie aan de London School of Economics.
  • “Een analyse van de uitgaven van de farmaceutische bedrijven in verhouding tot de gelanceerde producten doet over deze beweringen echter heel wat vragen rijzen.”

Duidelijk onevenwicht: De cijfers geven een duidelijk beeld van het onevenwicht tussen de inkomsten van de farmaceutische bedrijven en hun investeringen in onderzoek.

 • Data wijzen uit dat de vijftien grootste biofarmaceutische bedrijven tijdens de eerste achttien jaar van deze eeuw in totaal een omzet van 7,7 biljoen dollar realiseerden.
  • Tijdens diezelfde periode werd door de betrokken ondernemingen 2,2 biljoen dollar uitgegeven aan verkoop, administratie en marketing. De budgetten voor onderzoek en ontwikkeling bleven beperkt tot 1,4 biljoen dollar.
  • De meeste bedrijven investeerden tijdens datzelfde tijdsbestek ook meer aan de aankoop van eigen aandelen dan aan onderzoek en ontwikkeling. “Dit roept heel wat vragen op over de focus op echt waardevol en riskant biofarmaceutisch onderzoek”, werpt Angelis nog op.
 • De rechtvaardiging van hoge tarieven voor geneesmiddelen als compensatie voor de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling gaat volgens de onderzoeker tevens voorbij aan de aanzienlijke overheidsinvesteringen in de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen.
  • “Dit betekent dat de maatschappij potentieel twee keer betaalt voor nieuwe geneesmiddelen, eerst in de vorm van onderzoek dat door de overheid financieel wordt gesteund en vervolgens door hoge productprijzen”, oppert Angelis.
 • Bovendien moet volgens de studie worden vastgesteld dat de meeste nieuwe geneesmiddelen weinig of geen toegevoegde klinische waarde creëren.
  • “In de jaren zeventig en tachtig bood ongeveer 16 procent van de nieuwe geneesmiddelen die door de Amerikaanse Food and Drugs Administration (FDA) waren goedgekeurd, belangrijke therapeutische voordelen”, zeggen de onderzoekers nog.
  • “Anderzijds tonen rapporten aan dat de meeste nieuwe geneesmiddelen de voorbije tien jaar weinig of geen toegevoegde klinische waarde konden aanreiken. Slechts een fractie van de nieuwe producten weerspiegelt belangrijke of grote verbeteringen.”

(as)

Meer