Italië is nu grootste geneesmiddelenfabrikant van de Europese Unie; Duitsland onttroond

Italië is erin geslaagd om Duitsland als belangrijkste producent van geneesmiddelen in de Europese Unie af te lossen. De Italiaanse farmaceutische sector heeft daarbij een opmerkelijke groei laten optekenen. In het verleden stond Italië immers steevast geregistreerd als een netto-importeur van geneesmiddelen. Vooral de regio Lazio, ten zuiden van Rome, staat bekend als een centrum van farmaceutische activiteit.

‘De Italiaanse farmaceutische industrie is een technologisch zeer geavanceerde sector en bekleedt een leidende positie op Europees niveau’, merkt de Franse krant Le Figaro op. ‘De industrie telt 66.500 medewerkers. Bovendien is 81 procent van de werknemers in de Italiaanse farmasector jonger dan 35 jaar.’

‘De sector is ook nog altijd bijzonder actief op de wervingsmarkt. De voorbije twee jaar heeft de tewerkstelling in de farmaceutische industrie een groei met 4,5 procent gekend, tegenover een gemiddeld cijfer van 1,3 procent voor de totale Italiaanse productiesector. Wanneer de tewerkstelling in de bredere sector – met inbegrip van distributie en apotheken – wordt bekeken, is er sprake van ongeveer 250.000 arbeidsplaatsen.’

Export

De Italiaanse farmaceutische industrie realiseerde het voorbije jaar een omzet van 33 miljard euro. De export haalde een volume van 25 miljard euro. Dat betekende een stijging met 107 procent over een periode van tien jaar.

De farmaceutische sector van de Europese Unie liet over dezelfde periode een gemiddelde exportgroei met 74 procent optekenen. De belangrijkste klanten van de Italiaanse farmasector zijn de Verenigde Staten, gevolgd door Duitsland, Frankrijk, België en Turkije.

‘Deze cijfers duiden op een echt succes, ermee rekening houdend dat het land enkele tijd geleden nog een netto-importeur van geneesmiddelen was’, aldus Le Figaro. ‘Die positieve dynamiek moet ongetwijfeld aan sterke nadruk op specialisering – vooral in de biotechnologie – worden toegeschreven.’

‘Daarnaast boekt de Italiaanse farmaceutische industrie echter ook successen met activiteiten rond zeldzame ziekten, vaccins, bloedproducten, weesgeneesmiddelen en geavanceerde therapieën.’

Experts wijzen erop dat de uitbraak van de coronapandemie vele Italiaanse farmabedrijven heeft aangezet hun investeringen in onderzoek te verhogen. Italiaanse bedrijven hebben vorig jaar op het gebied van medische technologie 6 procent meer patentaanvragen laten registreren dan het jaar voordien, tegenover een stijging met 2,6 procent voor de farmaceutische industrie van de hele Europese Unie.

‘Bij dat onderzoek zijn 6.400 mensen – van wie meer dan de helft vrouw is – betrokken’, voert de krant nog aan.

Lazio

‘De internationale zichtbaarheid van de Italiaanse farmaceutische industrie hangt nauw samen met de activiteit van de regio Lazio, een industrieel district ten zuiden van Rome’, werpen de experts op. ‘Deze regio wordt gekenmerkt door een intense innovatieve activiteit en een gevestigde productiebasis.’

‘Lazio telt 15,4 procent van het totale palet Italiaanse bedrijven. In de operationele sector loopt dat zelfs op tot 61,8 procent. Bijna de helft van de Italiaanse export naar rest van de wereld is uit Lazio afkomstig. De regio trekt dan belangrijke internationale interesse, maar kan daarbij ook rekenen op de nabijheid van Rome, dat op het gebied van onderzoek en ontwikkeling een sterke naam heeft.’

Lazio heeft trouwens ook een contract ondertekend om het Russische coronavaccin Sputnik te produceren.

(jvdh)

Radio Highlights
Meer
Luister live
Markten
My following
Markten
BEL20