Kredietkaart voor studenten

Studeren kost vaak een heleboel geld en de meeste studenten zijn bovendien nog niet erg bedreven in het verantwoord beheren van hun financiën. Toch is het voor een student mogelijk om een kredietkaart aan te vragen. In het gros van de gevallen zal het gebruik van een kredietkaart voor studenten gepaard gaan met beperkte kosten. Daar staat echter wel tegenover dat ook de maandelijks toegestane uitgavenlimiet vaak beperkt is. Een kredietkaart kan voor een student echter erg handig zijn tijdens een reis in het buitenland of om een aankoop te doen nog voordat het salaris van een bijbaan of de studiefinanciering op de bankrekening is gestort. Verder kan met een kredietkaart voor studenten veilig en snel een online aankoop worden betaald.

Kenmerken van een kredietkaart voor studenten

Op het moment dat je student bent, staat het gros van de banken meestal niet te springen om je een kredietkaart te verstrekken. De reden die vaak aan wordt gevoerd is dat studenten nog geen salaris ontvangen en dus ook nog geen regelmatige bron van inkomsten aan kunnen wenden om regelmatig de uitgaven terug te betalen die gedaan zijn met een kredietkaart.

Bepaalde banken zullen, uiteraard onder voorbehoud van acceptatie, kredietkaarten uitgeven aan studenten. De uitgavenlimiet zal in dergelijke gevallen wel beperkt worden, maar dat is voor de meeste studenten geen probleem. De jaarlijkse kosten van een kredietkaart voor studenten is daarnaast vaak ook lager dan die voor een reguliere kredietkaart.

Werking van een studentenkredietkaart

De werking van een kredietkaart voor studenten is gelijk aan die van een reguliere kredietkaart. Binnen de marges van je uitgavenlimiet kun je elke maand naar wens betalingen uitvoeren en geldopnames verrichten. Pas aan het einde van de maand zul je een rekeningoverzicht van de kredietkaartmaatschappij ontvangen met daarop alle transacties die met je kredietkaart zijn gedaan. Het geld dat je hebt gebruikt dien je dan binnen een bepaalde termijn terug te betalen om te voorkomen dat er rente in rekening zal worden gebracht.

Op het ogenblik dat je ervoor kiest om het gebruikte krediet in termijnen terug te betalen, zal er uiteraard wel een vergoeding in de vorm van een rentepercentage betaald dienen te worden. Je gaat dan dus een lening aan bij de kredietkaartmaatschappij die de nodige financiële verplichtingen met zich meebrengt en kan om die reden het beste zoveel mogelijk worden voorkomen. Geld lenen kost immers altijd geld.

Acceptatie door de bank

Na het doen van de aanvraag voor een kredietkaart voor studenten zal de betreffende bank deze beoordelen. Er bestaat dus altijd de mogelijkheid dat de bank besluit je een dergelijke kredietkaart niet toe te kennen. De redenen om niet akkoord te gaan met de verstrekking van een studentenkredietkaart kunnen van geval tot geval verschillen en niet elke bank hanteert bovendien dezelfde voorwaarden.

Op het moment dat een bank je weigert om een kredietkaart voor studenten af te geven dan kun je je ouders vragen om zich garant te stellen. Op die manier zal de kans op acceptatie door de bank namelijk fors toenemen. Wel dien je je dan te bedenken dat de aanvraagprocedure zo meer complex en minder snel zal verlopen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20