Komt er dan toch nog een verdere verlaging van de accijnzen op diesel en benzine?

De benzineprijs is vandaag naar een recordhoogte gestegen. Daarmee neemt de druk op de regering toe om in te grijpen. Vincent Van Peteghem (CD&V), minister van Financiën, is alvast voorstander om de accijnzen op benzine en diesel verder te verlagen naar het Europese minimum.

Sinds de start van de oorlog in Oekraïne zitten de olieprijzen fors in de lift. Daardoor moeten onder meer de bestuurders dieper in de buidel tasten als ze hun wagen voltanken. Om de prijsstijgingen ietwat binnen de perken te houden had de federale regering in maart beslist om de accijnzen met 17 eurocent per liter te verlagen. Maar die maatregel heeft uiteindelijk weinig zoden aan de dijk gebracht. Nog geen maand later hadden de gestegen brandstofprijzen de accijnsverlagingen al volledig opgevreten.

Benzineprijs op recordhoogte

Ondertussen is de prijs aan de pomp nog verder gestegen. Meer nog, de benzineprijs heeft vandaag een recordhoogte bereikt. Zo betaal je nu maximaal 2,138 euro per liter voor benzine 95 (E10). Voor benzine 98 (E5) moet je zelfs 2,402 euro per liter op tafel leggen. De vergelijkingssite Carbu.com verwacht dat ook de dieselprijs eerstdaags de hoogte zal inschieten. De maximumprijs van een liter diesel (B7) bedraagt momenteel 2,048 euro.

Oorzaak voor de recente stijging van de benzineprijs is de beslissing van de Europese Unie om tegen het einde van het jaar 90 procent van de Russische olie-import te weren. Ook een verzekeringsban voor tankers die Russische olie vervoeren dreigt de olieprijzen verder de hoogte in te jagen.

Extra korting van 7 euro per tank

Door de jongste prijsstijgingen aan de pomp neemt de druk op de federale regering toe om extra maatregelen te nemen. We mogen immers niet vergeten dat een aanzienlijk deel van de brandstofprijs uit belastingen en andere heffingen bestaat.

Tijdens een interview met het politieke programma ‘Villa Politica’ heeft Van Peteghem aangegeven te willen ingrijpen. “Ik wil een nieuwe verlaging van de accijnzen op benzine en diesel die de overheidsinspanning op 17 euro zou brengen voor een volle tank”, klonk het. Ter verduidelijking: hij heeft het hier over een extra inspanning van 7 euro, die bovenop de eerdere accijnsverlaging komt, die toen al leidde tot een “korting” van 10 euro per tank.

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) stelt dan weer voor om de minimumvergoeding voor wie de privéwagen moet nemen voor professionele verplaatsingen op te trekken tot 37 eurocent.

Vandaag was er ook nog een ander klein lichtpuntje: het oliekartel OPEC en zijn bondgenoten hebben beslist om de olieproductie te verhogen. Zo zullen de olieproducerende landen in juli en augustus 648.000 vaten extra per dag oppompen, tegenover 432.000 in mei en juni. “Niets van dit alles zal het raffinageknelpunt verlichten waardoor de benzine- en dieselprijzen wereldwijd de pan uit rijzen”, merkte OANDA-analist Jeffrey Halley wel op in een reactie aan het persagentschap Reuters.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20