‘Kerncentrales openhouden bespaart ruim 100 miljoen per jaar’

Het is financieel interessanter om twee kerncentrales nog een stukje langer open te houden dan ze in 2025 te sluiten en over te stappen op alternatieven. Dat staat in een onderzoek van EnergyVille waarover de krant De Tijd schrijft.

In het onderzoek van EnergyVille, een onderzoekscentrum van de KU Leuven en de UHasselt, komen drie scenario’s aan bod. Het gaat om een volledige kernuitstap in 2025, een levensduurverlenging van twee kerncentrales met tien jaar en een levensduurverlenging met twintig jaar. Het onderzoek komt er ‘om de industrie en de overheden te voorzien van objectieve data’, want het thema ligt politiek zeer gevoelig.

Als beslist wordt om twee kerncentrales langer open te houden, dan creëren we op die manier een jaarlijkse besparing van 106 tot 134 miljoen euro, gedurende tien of twintig jaar. Om alle kerncentrales buiten werking te stellen, moeten er extra investeringen komen in gascentrales. EnergyVille berekende dat er daarvoor vijf grote centrales nodig zijn, wat eigenlijk een verdubbeling van de capaciteit betekent.

Minder CO2

Maar dan komt het klimaataspect in beeld. In tegenstelling tot kerncentrales stoten gascentrales wél CO2 uit. In het scenario dat de kerncentrales tien jaar langer actief blijven, stoot ons land 25 megaton aan CO2 minder uit. De jaarlijkse uitstoot van België bedraagt momenteel 118 megaton. En in alle scenario’s stijgt overigens het aandeel van hernieuwbare elektriciteit tegen 2030 tot de helft van de totale productie.

Tot slot de gevolgen voor de Belgische portefeuille. EnergyVille geeft aan dat de impact op de stroomfactuur beperkt blijft. Of de kerncentrales langer openblijven of niet, heeft nauwelijks een impact op de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20