Kan een fiscale hervorming ons aanzetten om duurzamer te leven?

Vincent Van Peteghem (cd&v), minister van Financiën, wil met een fiscale hervorming allerhande doelstellingen halen. Een daarvan is om ons groener te laten leven. Wat staat er in de blauwdruk voor een fiscale hervorming van de minister?

Reeks: De fiscale hervorming en jij

Vincent Van Peteghem (cd&v), minister van Financiën, heeft onlangs zijn blauwdruk voor een fiscale hervorming uit de doeken gedaan. Daarin doet hij uiteenlopende voorstellen om het Belgische belastingsysteem te vereenvoudigen en eerlijker te maken. In deze reeks laten we zeven dagen lang ons licht schijnen over wat er in de blauwdruk van de minister staat.

Verscheen eerder al:
– Een van de meest dubieuze belastingvoordelen verdwijnt misschien binnenkort
– Hoeveel ga jij meer verdienen als de fiscale hervorming van Van Peteghem realiteit wordt?
– Wat betekenen de fiscale hervormingsplannen van Van Peteghem voor jouw vermogensinkomsten?
 Van Peteghem wil met fiscale hervorming de kmo’s ondersteunen
Van Peteghem wil fiscale scheeftrekking tussen alleenstaanden, samenwonenden en gehuwden wegwerken

Europa wil klimaatneutraal zijn tegen 2050. Om die groene doelstelling te halen, moeten alle Europese landen hun steentje bijdragen. Ze kunnen dat onder andere doen door zonnepanelen en windmolens te plaatsen. Maar de regeringen kunnen ook de fiscaliteit gebruiken om hun inwoners aan te zetten groener te leven. De Belgische regeringspartijen hebben bijvoorbeeld vorig jaar een akkoord bereikt over hoe ze bedrijfswagens willen vergroenen. Er werd beslist dat tegen 2026 alleen nog emissieloze voertuigen voor 100 procent fiscaal kunnen ingebracht worden.

Gerenoveerde huurwoningen

Om te beginnen wil Van Peteghem ons aanzetten om onze woning te renoveren. In zijn blauwdruk heeft hij een concreet voorstel uitgewerkt voor verhuurders. Hij wil dat ze een deel van de gemaakte kosten bij een renovatie fiscaal kunnen inbrengen.

“Verhuurders kunnen gebruik maken van een eenvoudige forfaitaire onkostenaftrek ter hoogte van 30 procent van de werkelijke huurinkomsten. Wie meer kosten maakt, krijgt de kans om de werkelijke kosten te bewijzen”, verduidelijkt de minister. “Zo ondersteunen we eigenaars om hun woningen versneld te renoveren. Dit om de woonkwaliteit van hun huurders te verhogen en hun energiefactuur te verlagen.

Voorts is er het doel om het verlaagde btw-tarief voor de afbraak- en heropbouw van de enige en eigen woning te verlengen voor alle woningeigenaars. Dat is volgens de minister noodzakelijk omdat de overgrote meerderheid van huizen en appartementen nog niet klaar is voor de energieambities van 2050. Het verlaagde btw-tarief moet de kosten van zo’n groene omslag dragelijker maken voor de verbouwers.

Hervorming energiefactuur

Er ligt ook een hervorming van de energiefactuur op tafel. Bedoeling is om het btw-tarief op elektriciteit permanent te verlagen. Voor andere (vervuilende) energieproducten blijft dat tarief ongewijzigd. Vanaf 2030 wil Europa namelijk dat aardgas, steenkool en brandhout aan het normale btw-tarief belast worden.

De minister streeft er ook naar om het stelsel van accijnzen te hervormen. “Op die manier kunnen we een onderscheid maken tussen basisverbruik en meerverbruik, en beter inspelen op prijsevoluties. Wanneer de marktprijzen uitzonderlijk stijgen, kunnen de accijnzen tijdelijk dalen”, klinkt het.

Voorts is Van Peteghem voorstander van een ecobelastingkrediet voor kwetsbare gezinnen. Dat zal volgens zijn plan gefinancierd worden door de CO2-heffing. Zo’n fiscaal krediet moet kwetsbare gezinnen begeleiden en ondersteunen in de omslag naar een meer duurzame samenleving.

Gezondere levensstijl

Een fiscale hervorming moet ons ook gezonder doen leven. De minister wil daarom het btw-tarief voor groenten en fruit, geneesmiddelen, luiers en andere producten voor intieme hygiënische bescherming, en door de overheid georganiseerd of gesubsidieerd personenvervoer verlagen naar 0 procent.

Van Peteghem werkt ook aan een antitabaksbeleid waarmee hij roken minder aantrekkelijk en minder toegankelijk wil maken. “Daarom is het belangrijk om naast klassieke tabaksproducten ook nieuwe varianten en alternatieven te betrekken in het accijnsstelsel. Daarbij houden we rekening met hun impact op gezondheid en samenleving”, klinkt het.

Tot slot wil de minister duurzame mobiliteitskeuzes in de verf zetten. Daarom stelt hij in zijn blauwdruk voor de vrijstelling voor de fietsvergoeding en het verlaagd btw-tarief voor deelfietsen te verankeren. Hij voegt eraan toe aandacht te willen besteden aan het flexibele gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer. “We geven werkgevers mogelijkheden om te investeren in fietsinfrastructuur voor hun werknemers”, aldus Van Peteghem.

(as)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20