Van Peteghem wil fiscale scheeftrekking tussen alleenstaanden, samenwonenden en gehuwden wegwerken

Vincent Van Peteghem (cd&v), minister van Financiën, wil met een fiscale hervorming het verschil tussen alleenstaanden, samenwonenden en gehuwden verkleinen. “Bijna de helft van de huishoudens in ons land bestaat uit alleenwonenden of alleenstaande ouders. We passen onze fiscaliteit daaraan aan”, klinkt het.

Reeks: De fiscale hervorming en jij

Vincent Van Peteghem (cd&v), minister van Financiën, heeft onlangs zijn blauwdruk voor een fiscale hervorming uit de doeken gedaan. Daarin doet hij uiteenlopende voorstellen om het Belgische belastingsysteem te vereenvoudigen en eerlijker te maken. In deze reeks laten we zeven dagen lang ons licht schijnen over wat er in de blauwdruk van de minister staat.

Verscheen eerder al:
– Een van de meest dubieuze belastingvoordelen verdwijnt misschien binnenkort
– Hoeveel ga jij meer verdienen als de fiscale hervorming van Van Peteghem realiteit wordt?
– Wat betekenen de fiscale hervormingsplannen van Van Peteghem voor jouw vermogensinkomsten?
Van Peteghem wil met fiscale hervorming de kmo’s ondersteunen

De regeringen hebben de afgelopen jaren meermaals kritiek gekregen omdat het Belgisch fiscaal systeem voornamelijk op maat van de gezinnen is gemaakt. Dat was vorig jaar nog het geval toen premier Alexander De Croo het begrotingsakkoord had voorgesteld.

Carla Dejonghe, voorzitter van vzw All1, is één van de pleitbezorgers voor een rechtvaardiger fiscaal systeem voor alleenstaanden. “Alles is begonnen in de tijd dat een meerderheidspartij die decennia aan de macht was, verklaarde dat het gezin de hoeksteen was van de maatschappij. Toen moesten er ook kinderen gemaakt worden om de naoorlogse economie er weer bovenop te helpen”, liet ze in een eerder interview met onze site weten. “Dat model werkt nog altijd door, zelfs nu de macht van die partij flink geslonken is. Allicht is het zo dat de meeste mensen die aan het roer staan, zelf een gezin hebben.”

Afschaffing huwelijksquotiënt

Van Peteghem lijkt nu gehoor te geven aan dergelijke oproepen. Zo staat er in zijn blauwdruk dat hij het huwelijksquotiënt wil laten uitdoven. “Bijna de helft van de huishoudens in ons land bestaat uit alleenwonenden of alleenstaande ouders. We passen onze fiscaliteit daaraan aan”, klinkt het.

Dankzij dat systeem kan tot 30 procent van het inkomen van de ene partner fictief worden toegewezen aan de andere. Zo ontsnapt een deel van het inkomen aan de hoogste belastingtarieven bij de ene partner en wordt het tegen een lager tarief belast bij de andere. Dat wordt voornamelijk gebruikt bij gezinnen met slechts één kostwinner, of wanneer een van de partners over een laag inkomen beschikt.

Gelijke toeslag op de belastingvrije som voor elk kind

Wie vandaag een kind fiscaal ten laste heeft, heeft recht op een toeslag op de belastingvrije som. Vandaag verschilt dat bedrag per kind fiscaal ten laste. “We brengen de toeslag voor elk kind op gelijke hoogte. Kinderen met een handicap en kinderen in kwetsbare gezinnen verdienen onze bijzondere aandacht. We werken drempels voor de toekenning van hun voordelen weg”, aldus de minister. Er komt ook een extra toeslag op de belastingvrije som voor werkelijk alleenstaande ouders.

Zit er meer in?

Van Peteghem heeft zich voor zijn blauwdruk laten inspireren door een visienota van professor fiscaal recht Mark Delanote (UGent) en een team experts. De minister heeft weliswaar niet alle voorstellen met betrekking tot de alleenstaanden overgenomen. Delanote hield in zijn nota een pleidooi voor een toeslag bovenop de belastingvrije som voor echte alleenstaanden (lees: dus niet voor koppels die feitelijk samenwonen). Dat wordt niet vermeld in de blauwdruk van Van Peteghem.

Er is hoe dan ook nog wat werk aan de winkel om de belastingdruk op alleenstaanden te verlichten. Denk bijvoorbeeld aan de forfaitaire belastingen, zoals de onroerende voorheffing. Die heffing is afhankelijk van de woning, ongeacht het aantal personen dat er woont. Bij een koppel wordt die last verdeeld over twee personen. Een alleenstaande moet die belasting volledig zelf betalen.

Dejonghe pleit daarom voor een singletoets op federaal niveau. “All1 vraagt een leefvormneutrale fiscaliteit, die afgestemd is op de individuele leefvorm en niet op de klassieke gezinssituatie. De fiscaliteit mag bepaalde leefvormen noch bevoordelen noch benadelen”, klinkt het.

(as)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20