Van duurdere sigaretten tot een beetje meer nettoloon: wat betekent het begrotingsakkoord voor jouw financiële situatie?

Na moeizame onderhandelingen is de regering-De Croo erin geslaagd om tot een begrotingsakkoord te komen. Maar in welke mate zullen wij de genomen maatregelen in onze portefeuille voelen? Een overzicht.

De premier Alexander De Croo heeft dinsdagvoormiddag tijdens een persconferentie het begrotingsakkoord van zijn regering voorgesteld. De topministers zijn het eens geworden over een besparingsinspanning van 2,4 miljard euro. Het begrotingstekort wordt volgend jaar afgebouwd van 5,4 procent in 2021 naar 3,1 procent in 2022. Wij laten ons licht schijnen over de begrotingsmaatregelen die een impact kunnen hebben op jouw financiële situatie.

Hoge energiefactuur

Maandagavond was er al nieuws over een akkkoord met betrekking tot de stijgend energieprijzen:

 • We wisten al dat de federale energieheffingen in de energiefactuur worden omgezet in aanpasbare accijnzen. Dat moet volgend jaar resulteren in een besparing van zo’n 30 euro per gezin.
 • Daarenboven wordt de uitbreiding van het sociaal tarief verlengd en komt er een eenmalige korting van 80 euro voor gezinnen die in aanmerking komen voor dat tarief.
 • Vanaf 2022 wordt er ook een energienorm ingevoerd. Op die manier wil de regering voorkomen dat de energieprijzen in ons land meer stijgen dan in onze buurlanden.
 • Tot slot mogen energieleveranciers niet langer eenzijdig de voorschotfacturen verhogen.

Beperkte verhoging nettoloon

 • De regering wil met de werkbonus en een inperking van de bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid (BBSZ) de lasten voor werkenden met 225 miljoen euro verlagen. Dat moet ervoor zorgen dat een alleenstaande 50 euro extra overhoudt per jaar en een koppel 150 euro.
 • Die bijdrage wordt in verschillende fases uitgedoofd. In een eerste fase (volgend jaar) wordt het tarief verlaagd van 9 naar 7 procent. Het maximumbedrag wordt daarbij verlaagd van 731,30 naar 581 euro.

Tabak wordt duurder

 • Slecht nieuws voor de rokers: zij zullen binnenkort meer moeten betalen voor een pakje sigaretten of tabak. Op 1 januari 2022 verhoogt de regering de accijnzen op tabaksproducten.
 • Er komt ook een hervorming van de btw en accijnzen op tabak. De regering neemt daarbij e-sigaretten en andere nieuwe tabaksproducten in het vizier. Dergelijke producten vallen momenteel niet onder de bestaande wetgeving.

Ziektebriefje

 • Er komt ook versoepeling voor wie één dag ziek is. In dat geval moet je niet langer een ziektebriefje kunnen voorleggen. Je mag dat tot drie keer per jaar doen. Die regel geldt voor alle grote bedrijven. Kleine KMO’s (minder dan 50 werknemers) mogen zelf bepalen of ze die regel invoeren.
 • Daar staat wel tegenover dat er sancties komen voor wie langdurig ziek is. Zieke werknemers kunnen 2,5 procent van hun uitkering verliezen wanneer ze na 10 weken de vereiste vragenlijst niet willen invullen of wanneer ze niet op de afspraak komen van een werkgelegenheidscoördinator.
 • Er komt ook een sanctie voor bedrijven met minstens 50 werknemers wanneer blijkt dat ze bovenmatig veel zieken hebben. De sanctie bedraagt 2,5 procent van de loonmassa gedurende een kwartaal.

Vliegtaks korte reizen

 • Wie graag met het vliegtuig naar Parijs of Berlijn reist, zal daarvoor binnenkort meer moeten betalen; de federale regering verhoogt namelijk de vliegtaks voor vluchten tot 500 kilometer.

Btw voor Airbnb’s

 • Wie een gemeubelde kamer verhuurt via Airbnb zal meer geld moeten afstaan aan de staat. Tot op vandaag kunnen mensen die gemeubelde kamers verhuren genieten van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. De regering is nu van mening dat dergelijke verhuurders een oneerlijk concurrentievoordeel hebben tegenover onder meer hoteluitbaters. De btw-vrijstelling voor gemeubelde logiesvoorzieningen wordt dus geschrapt.

Verhoging aftrekbaarheid kinderopvang

 • Goed nieuws is er voor gezinnen die hun kinderen naar de kinderopvang brengen. De fiscale aftrek voor kinderopvang wordt verhoogd van 13 naar 14 euro. Eerder werd die aftrek al verhoogd van 11,2 naar 13 euro per dag en per kind.

Zwangerschapsverlof zelfstandige

 • Het zwangerschapsverlof voor zelfstandigen wordt gelijkgetrokken met dat van gewone werknemers.
 • Voorts wordt het overbruggingsrecht hervormd en vereenvoudigd.

Meer sociale bijdragen voor topsporters

 • De regering past ook het fiscale gunstregime voor topsporters aan. De RSZ-bijdrage voor topsporters werd tot nu toe berekend op een fictief inkomen van 2.352 euro. Dat ligt natuurlijk veel lager dan wat heel wat topsporters verdienen. Denk bijvoorbeeld aan de riante lonen die sommige voetballers opstrijken. Een aanpassing van die berekening moet ervoor zorgen dat ze nu meer bijdragen aan de sociale zekerheid.

Minder belastingvoordeel voor expats

 • Erkende buitenlandse kaderleden die naar België komen, genieten van allerhande belastingvoordelen. Ze krijgen onder meer onkostenvergoedingen waarop geen belastingen betaald moeten worden. Daarenboven beschouwt de fiscus ze als niet-inwoner van België. De regering wil een nieuw wettelijk kader creëren voor expats om zo het gunstregime in te perken.

Recht op opleiding

 • Elke werknemer zal jaarlijks recht krijgen op vijf dagen opleiding. Het gaat dus niet langer over een gemiddelde binnen een bedrijf.

Hoger loon leger

 • Mensen die bij het leger werken mogen een loonsverhoging verwachten. Volgens vicepremier Pierre-Yves Dermagne zal een sergeant-majoor met 12 jaar dienst zijn loon zien stijgen met 338 euro bruto of ongeveer 203 euro netto. Een onderofficier met 25 dienstjaren heeft zicht op een loonsverhoging van 520 euro bruto of ongeveer 312 euro netto.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20