Van Peteghem wil met fiscale hervorming de kmo’s ondersteunen

Vincent Van Peteghem (cd&v), minister van Financiën, wil er met een fiscale hervorming niet enkel voor zorgen dat we minder personenbelastingen moeten betalen. In de blauwdruk van de minister staan ook enkele fiscale maatregelen die de belastingdruk voor kmo’s moet verlichten.

Reeks: De fiscale hervorming en jij

Vincent Van Peteghem (cd&v), minister van Financiën, heeft onlangs zijn blauwdruk voor een fiscale hervorming uit de doeken gedaan. Daarin doet hij uiteenlopende voorstellen om het Belgische belastingsysteem te vereenvoudigen en eerlijker te maken. In deze reeks laten we zeven dagen lang ons licht schijnen over wat er in de blauwdruk van de minister staat.

Verscheen eerder al:
Een van de meest dubieuze belastingvoordelen verdwijnt misschien binnenkort
Hoeveel ga jij meer verdienen als de fiscale hervorming van Van Peteghem realiteit wordt?
Wat betekenen de fiscale hervormingsplannen van Van Peteghem voor jouw vermogensinkomsten?

De afgelopen dagen hebben we ons licht laten schijnen over wat de fiscale hervorming voor particulieren betekent, zoals de afschaffing van de federale woonbonus en de hervorming van de belastingschijven. Deze keer gaan we dieper in op hervormingen in de blauwdruk van Van Peteghem die een impact hebben op de kmo’s.

Belastingen op ondernemingswinsten

In ons land moeten ondernemingen vennootschapsbelastingen (25 procent) betalen. Voor kmo’s wordt dat tarief op de eerste schijf van 100.000 euro verlaagd tot 20 procent. De minister van Financiën wil dat gunsttarief verder verlagen tot 15 procent. Op de planning staat ook een uitbreiding van die schijf tot 200.000 euro. “Er blijft meer winst over in de vennootschap zodat die productief kan worden ingezet. Op die manier stimuleren we ondernemerschap”, merkt Van Peteghem op in de blauwdruk.

Hij wil ook de drempels naar het ondernemerschap wegwerken. “We willen kleine ondernemers niet nodeloos naar de oprichting van een vennootschap duwen’, klinkt het. “We versterken daarom de neutraliteit inzake ondernemingsvorm tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Daartoe realiseren we een aanzienlijke lastenverlaging in de personenbelasting.”

Slecht nieuws voor multinationals

Terwijl er in de blauwdruk een pleidooi wordt gehouden voor een verlaging van de belastingdruk voor kmo’s, schuift de minister een verhoging van de minimumbelasting voor multinationals naar voren. Die aanpassing komt er onder internationale druk. Het Europees parlement zette in mei het licht op groen voor de invoering van een uniforme minimale vennootschapsbelasting (15 procent) in de Europese Unie. Het Europese blok wil dat tarief invoeren vanaf 1 januari 2023.

“We voeren een minimumbelasting voor multinationals in en doen dit binnen een internationaal kader”, aldus Van Peteghem. “Met een dergelijk wereldwijde minimumbelasting zetten we een belangrijke stap in de strijd tegen belastingontwijking en belastingparadijzen. Op die manier zorgen we ervoor dat ook multinationale ondernemingen hun eerlijke bijdrage leveren.”

Inbrengen kosten

Tot slot wil de minister dat de fiscus strenger toeziet op welke beroepskosten ondernemers fiscaal inbrengen. Bedoeling is om te vermijden dat er minder belastingen worden betaald door de privékosten aan te geven als beroepskosten.

In de blauwdruk heeft Van Peteghem het ook over de beroepskosten die werknemers maken. “Kosten die de werknemer maakt voor professionele doeleinden zoals verplaatsings- en parkeerkosten, zijn kosten eigen aan de werkgever. Wanneer de werkgever deze kosten terugbetaalt aan de werknemer, is het logisch dat die terugbetaalde kosten overeenkomen met de werkelijke kosten”, klinkt het. “Kosten eigen aan de werkgever mogen niet worden gebruikt om verdoken loon uit te betalen.”

(as)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20