“Netto-nul tegen 2050 zal extra kapitaaluitgaven van 3,5 biljoen dollar per jaar vereisen”

De gerenommeerde consultancyfirma McKinsey berekende in een rapport de kapitaaluitgaven die nodig zijn om tegen 2050 de netto-nul-emissiedoelstelling te bereiken. Duidelijk is dat “de overgang naar netto-nul een énorme economische transformatie zal betekenen”, aldus Mekala Krishnan, hoofdauteur van het rapport.

Waarom is dit belangrijk?

Om te voorkomen dat de wereldtemperatuur de 1,5°C-doelstelling van de klimaatovereenkomst van Parijs overstijgt, moeten, volgens de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC), op onze planeet de emissies in het volgende decennium bijna halveren, en tegen 2050 een netto-nuluitstoot bereiken. Dat vergt een volledige transformatie van de economie, en zal dus “duizelingwekkend” hoge kosten met zich meebrengen.

De netto-nul-emissiedoelstelling halen zal een extra kapitaaluitgave van 3,5 biljoen dollar (12 nullen) per jaar vereisen. Dat stelt, althans, een dinsdag vrijgegeven rapport van Amerikaans organisatieadviesbureau McKinsey.

Miljarden en biljoenen

Het rapport raamt de effecten van de energietransitie op de vraag, allocatie van middelen, kosten en jobs in verschillende sectoren van 69 landen die ongeveer 85 procent van de wereldwijde uitstoot produceren.

  • 3,5 biljoen dollar staat gelijk aan de helft van de wereldwijde bedrijfswinsten, een kwart van de totale belastinginkomsten, of 7 procent van de bestedingen van huishoudens in 2020, schrijft zakensite CNBC.
  • Kapitaaluitgaven aan fysieke activa die vereist zijn bij duurzame energie- en landgebruiksystemen (materialen voor de productie van windmolens of elektrische goederentreinen bijvoorbeeld) zullen tijdens de overgang ruwweg 275 biljoen dollar bedragen.
    • Dat is gemiddeld 9,2 biljoen dollar per jaar, en ook 3,5 biljoen dollar meer dan het bedrag dat nu jaarlijks aan die activa wordt uitgegeven.
  • Volgens het rapport moet nog eens 1 biljoen dollar van de huidige jaarlijkse uitgaven worden overgeheveld van activa met een hoge uitstoot naar activa met een lage uitstoot om een overgang naar een netto-nul-wereld te bewerkstelligen.

Werkgelegenheid

De kosten van de klimaatverandering zullen hoog oplopen als er geen actie wordt ondernomen, oppert McKinsey. In een rapport van verzekeringsgigant Swiss Re wordt bijvoorbeeld geschat dat klimaatverandering de wereldeconomie tegen 2050 met 23 biljoen dollar zou kunnen doen krimpen, wat in wezen neerkomt op het schrappen van ongeveer 11 tot 14 procent van de wereldwijde economische productie.

In het McKinsey-rapport wordt aangestipt dat de overgang naar netto-nul ook aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid. Zo zouden er tegen het midden van de eeuw wereldwijd ongeveer 200 miljoen banen bij komen en ongeveer 185 miljoen banen verdwijnen. Sectoren met producten of activiteiten met een hoge uitstoot, die ongeveer 20 procent van het globale bbp genereren, zullen ook grote gevolgen zien voor de vraag, de productiekosten en de werkgelegenheid.

“Het rapport dringt er bij bedrijven, regeringen en instellingen ook op aan zich voor te bereiden op onzekerheid tijdens de overgang en waarschuwt belanghebbenden om sneller werk te maken van het koolstofarm maken van de economie en zich aan te passen aan klimaatrisico’s”, luidt het.

(ns)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.