We worden om de oren geslagen met netto-nul-beloftes. Maar wat als de natuur die nu eens niet aankan?

In het licht van de klimaattop COP26 worden we om de oren geslagen met netto-nul-emissiebeloften om het klimaat te beschermen. Maar het afkondigen van een netto-nuldoelstelling betekent niet dat we van plan zijn om de uitstoot van broeikasgassen volledig te stoppen – verre van. De meeste van deze toezeggingen zijn sterk afhankelijk van het planten van bomen of het beschermen van bossen of landbouwgrond om een ​​deel van hun uitstoot te absorberen. Dat roept de vraag op: kan de natuur die verwachtingen aan?

Waarom is dit belangrijk?

Onderzoek wijst uit dat netto-nulstrategieën die afhankelijk zijn van tijdelijke verwijderingen van uitstoot om permanente emissies in evenwicht te brengen, zullen mislukken. Of: met bomen planten en andere ecologische ingrepen kan de natuur kan de aanhoudende fossiele uitstoot niet compenseren. Om daadwerkelijk netto-nul te bereiken, moet de uitstoot tot bijna nul worden teruggebracht.

Netto-nul is het punt waarop alle koolstofdioxide die nog steeds wordt uitgestoten door menselijke activiteiten, zoals het laten draaien van elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen of het besturen van voertuigen op gas, wordt gecompenseerd door de verwijdering van koolstofdioxide uit de atmosfeer. Aangezien de wereld nog geen technologieën heeft die in staat zijn om koolstofdioxide uit de lucht te verwijderen op een voor het klimaat relevante schaal, betekent dit dat we moeten vertrouwen op de natuur voor de verwijdering van koolstofdioxide.

Volgens het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering zal de wereldwijde uitstoot van kooldioxide tegen het midden van de eeuw nul moeten zijn, wil de wereld zelfs maar een kleine kans hebben om de opwarming te beperken tot 1,5 graad Celsius, een doel van de Parijse klimaatakkoord om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

Klimaatverandering wordt grotendeels veroorzaakt door cumulatieve emissies – koolstofdioxide die zich ophoopt in de atmosfeer en daar honderden tot duizenden jaren blijft, waarbij de warmte nabij het aardoppervlak wordt vastgehouden.

De natuur heeft een vermogen om via fotosynthese koolstofdioxide uit de atmosfeer te verwijderen en op te slaan in de biosfeer, zoals in bodems, graslanden, bomen en mangroven. Diezelfde natuur is ook een bron van kooldioxide-emissies door ontbossing, land- en ecosysteemdegradatie en landbouwpraktijken. De juiste soorten veranderingen in landbeheerpraktijken kunnen echter de uitstoot verminderen en de koolstofopslag verbeteren.

Net-zero-voorstellen rekenen op het vinden van manieren waarop deze systemen meer koolstof kunnen opnemen dan ze al absorberen. Onderzoekers schatten dat de natuur jaarlijks 5 gigaton kooldioxide uit de lucht kan halen en nog eens 5 gigaton aan emissies kan worden vermeden door de uitstoot door ontbossing, landbouw en andere bronnen te stoppen.

Dit cijfer van 10 gigaton wordt regelmatig aangehaald als “een derde van de wereldwijde inspanning die nodig is om de klimaatverandering te stoppen”, maar dat is misleidend. Want vermeden emissies en verwijderingen zijn niet additief.

Opgeslagen koolstof blijft daar niet voor altijd

Het gaat tijd kosten om het punt te bereiken waarop de natuur elk jaar 5 gigaton koolstofdioxide kan verwijderen. En er is nog een ander probleem: hoge verwijderingsniveaus duren misschien maar een decennium of zo.

Bij het kweken van bomen en het herstellen van ecosystemen ontwikkelt het opslagpotentieel zich over decennia tot een piek. Maar het neemt na verloop van tijd af naarmate ecosystemen verzadigd raken, wat betekent dat grootschalige verwijdering van koolstofdioxide door natuurlijke ecosystemen slechts een eenmalige kans is om verloren koolstofvoorraden te herstellen.

Koolstof die is opgeslagen in de biosfeer – in bossen en andere ecosystemen – blijft daar ook niet voor altijd. Bomen en planten sterven, soms als gevolg van klimaatgerelateerde bosbranden, droogtes en opwarming, en velden worden bewerkt en ook daar komt koolstof bij vrij.

Wanneer rekening wordt gehouden met al deze factoren – de vertraging bij het opschalen van verwijderingen op basis van de natuur, verzadiging en de eenmalige en omkeerbare aard van verbeterde terrestrische koolstofopslag – kan herstel van bos- en landbouwecosystemen naar verwachting ongeveer 3,7 gigaton koolstofdioxide per jaar opleveren.

In de loop van de eeuw zou het herstel van ecosystemen de gemiddelde temperatuur op aarde met ongeveer 0,12°C kunnen verlagen. Maar de omvang van de verwijderingen die de wereld kan verwachten van het herstel van ecosystemen, zal niet op tijd plaatsvinden om de verwachte opwarming in de komende twee decennia te verminderen.

Absurde cijfers

Voor de netto-nulstrategie van de oliegigant Shell die een compensatie van 120 miljoen ton koolstofdioxide per jaar omvat door het aanplanten van bossen, is naar schatting ongeveer 12 miljoen hectare land nodig. Dat is meer dan drie keer België. Oxfam bekeek de nultoezeggingen voor Shell en drie andere olie- en gasproducenten – BP, TotalEnergies en ENI – en concludeerde dat “hun plannen alleen al een oppervlakte zouden kunnen vereisen die twee keer zo groot is als het VK. Als de olie- en gassector als een geheel vergelijkbare netto nul-doelen heeft aangenomen, zou het uiteindelijk land kunnen vereisen dat bijna de helft van de grootte van de Verenigde Staten is, of een derde van de landbouwgrond in de wereld.” Deze cijfers geven inzicht in hoe deze bedrijven, en misschien vele anderen, tegen netto-nul aankijken.

Onderzoek wijst uit dat netto-nulstrategieën die afhankelijk zijn van tijdelijke verwijderingen van uitstoot om permanente emissies in evenwicht te brengen, zullen mislukken. De tijdelijke opslag van op de natuur gebaseerde verwijdering van uitgestoten broeikasgassen, de beperkte beschikbaarheid van land en de tijd die nodig is om op te schalen, betekenen dat, hoewel ze een cruciaal onderdeel zijn van het stabiliseren van het aardsysteem, de aanhoudende uitstoot van fossiele brandstoffen op deze manier echt niet niet kan worden gecompenseerd.

Dat betekent dat het bereiken van netto-nul een snelle en drastische vermindering van de uitstoot vereist. Er zal een beroep worden gedaan op de natuur om de rest in evenwicht te brengen, vooral de uitstoot van landbouw en land, maar de natuur kan de aanhoudende fossiele uitstoot niet compenseren. Om daadwerkelijk netto-nul te bereiken, moet de uitstoot tot bijna nul worden teruggebracht.

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20