Alle bedrijfswagens elektrisch vanaf 2026: wat betekent dat voor u?

De kogel is door de kerk: vanaf 2026 moeten alle bedrijfswagens elektrisch zijn. De regering hoopt dat doel te bereiken door werknemers en bedrijven fiscaal aan te moedigen om voor een groene wagen te kiezen in plaats van een benzine- en dieselwagen.

De federale regeringspartijen hebben afgelopen nacht een akkoord bereikt over de fiscale extraatjes die werknemers en werkgevers krijgen wanneer ze een vervuilende bedrijfswagen inruilen voor een groene versie. De regering wil er op die manier voor zorgen dat alle bedrijfswagens elektrisch zijn tegen 2026.

Belastingaftrek benzine- en dieselwagens verdwijnt

Het fiscaal voordeel is één van de belangrijkste werktuigen om de Belgen te laten kiezen voor een elektrische bedrijfswagen. Zo zullen nieuwe diesel- en benzinewagens vanaf 2026 geen recht meer geven op een fiscaal voordeel. Voorts vervalt de kostenaftrek bij de werknemer voor het woon-werkverkeer. ‘Dit wordt een hefboom om ons volledige wagenpark te vergroenen’, liet Vincent Van Peteghem, minister van Financiën, dinsdag weten.

Wagens die geen broeikasgassen uitstoten zullen vanaf 2026 de werkgever recht geven op een belastingaftrek van 100 procent. Al wordt dat voordeel ook geleidelijk aan afgebouwd. Zo zakt dat tarief in 2027 tot 95 procent. In 2028 daalt dat nog verder tot 90 procent en in 2029 kunnen werkgevers nog een beroep doen op een fiscale aftrek van 82,5 procent. In 2030 zal de fiscale aftrek nog 75 procent bedragen om tenslotte in 2031 te dalen tot 67,5 procent.

En wat met hybridewagens? Voor hybride bedrijfswagens aangeschaft vanaf 1 juli 2023, zal vanaf die datum de fiscale aftrekbaarheid van benzine- of dieselkosten beperkt worden tot 50 procent. ‘Op die manier worden gebruikers aangemoedigd om elektrisch te rijden met een hybride wagen’, aldus de minister.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez liet dinsdag via Twitter ook weten dat bestelwagens niet onder de hervorming vallen. ‘Tot slot komt er een jaarlijkse evaluatie om aanpassingen te doen aan de marktevolutie als dat nodig is’, voegde hij eraan toe.

Voordeel van alle aard blijft bestaan

Werknemers die een bedrijfswagen hebben, zullen ook na 2026 belast worden op het gebruik van een bedrijfswagen. Dat is het zogenaamde voordeel van alle aard (VAA). Die regeling blijft ongewijzigd. U moet enkel zo’n belasting betalen als u een bedrijfswagen heeft waarmee u zowel beroeps- als privéverplaatsingen doet.

De fiscus gebruikt een specifieke formule om dat voordeel te bepalen: cataloguswaarde van het voertuig x ouderdomspercentage x 6/7 x CO2 -percentage. Het voordeel voor het inkomstenjaar 2020 mag overigens nooit minder bedragen dan 1.360 euro per jaar.

De regeling die ingaat vanaf 2026 geldt enkel voor een nieuwe bedrijfswagen. Het heeft dus geen impact op lopende leasecontracten. De huidige regeling blijft ook gelden voor wagens die voor 1 juli 2023 worden aangeschaft. Er komt ook een overgangsregeling voor wagens aangekocht tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025. De aftrekbaarheid wordt geleidelijk aan afgebouwd. Zo geldt er in 2025 nog een aftrekbaarheid van 75 procent. In 2028 verdwijnt die volledig.

Laadpalen plaatsen

De regering wil ook mensen en bedrijven aanmoedigen om meer laadpalen te plaatsen. Ook hier wordt er gebruikgemaakt van een fiscaal voordeel. Particulieren die tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 thuis een laadpaal installeren zullen kunnen genieten van een belastingvermindering van 45 procent op de aankoop. Dat tarief daalt tot 30 procent voor wie een laadpaal koopt in 2023 en tot 15 procent voor wie dat doet in 2024.

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige. Niet onbelangrijk: het laadstation moet de laadtijd en het laadvermogen kunnen sturen. Daarnaast mag het station enkel gebruikmaken van groene energie.

Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijke laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Ook hier wordt de kostenaftrek afgebouwd in de tijd om de versnelling van het aantal laadstations spoedig in te zetten. Voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200 procent. Dat percentage daalt tot 150 procent voor investeringen gedaan tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024. De laadinfrastructuur moet vrij toegankelijk zijn voor derden, ofwel tijdens de normale openingstijden, ofwel buiten de normale openingstijden.

Voor ondernemingen die een koolstofemissievrij vrachtwagen (in nieuwe staat) aanschaffen, een tankinfrastructuur voor waterstof of een elektrisch laadstation installeren, zal een verhoogde investeringsaftrek gelden. Het tarief bedraagt 35 procent in 2023, 29,5 procent in 2024, 24 procent in 2025, 18,5 procent in 2026 en 13,5 procent in 2027.

Lees ook:

(evb)

Meer