Juridische onzekerheid bedreigt werking kerncentrale Doel

Er bestaat onzekerheid of Doel 1 en 2 wel op tijd nucleaire brandstof zullen krijgen. Aanleiding is een rechtszaak in Duitsland.

De kernreactoren Doel 1 en 2 krijgen hun nucleaire brandstof geleverd vanuit Duitsland. Maar daar zijn beroepsprocedures opgestart tegen de toegekende transportvergunning voor de splijtstof.

Tweede beroepsprocedure

Een rechtbank oordeelde al dat de eerste beroepsprocedure niet opschortend werkt, en er dus kernbrandstof geleverd kan worden. Maar recentelijk is een tweede beroepsprocedure opgestart. Daarvan is nog niet duidelijk of die opschortend werkt.

Heel lang mag die onduidelijkheid niet duren. De brandstof wordt immers in de kernreactoren geplaatst tijdens hun geplande revisie. En die vindt voor Doel 1 plaats tussen eind mei en begin juli, en voor Doel 2 van eind maart tot begin mei.

Adempauze bij Electrabel

Bij uitbater Engie Electrabel is men in contact met de leverancier, en rekent men er op dat op tijd kan geleverd worden. ‘Er is nog wel wat respijt’, aldus een woordvoerster van de kerncentrale.

Tegelijk merkt het bedrijf op dat elders splijtstof gaan halen niet makkelijk is. ‘Het is op korte termijn niet evident om ergens anders brandstof te krijgen, gezien bepaalde specificaties voor Doel 1 en 2‘.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20