Zonder milieueffectenrapport dreigt sluiting voor kerncentrales Doel 1 en 2

Het Grondwettelijk Hof vernietigt een wet die de levensduur van kerncentrales Doel 1 en Doel 2 tot 2025 regelt. Bij de vorige verlenging had er een milieueffectenrapport en inspraakprocedure georganiseerd moeten worden.

In 2015 kreeg uitbater Engie Electrabel toestemming om Doel 1 en Doel 2 tien jaar langer open te houden, maar die procedure verliep blijkbaar niet volgens het boekje. Er had een milieueffectenrapport opgesteld moeten worden, laat het Grondwettelijk Hof donderdag weten in een persbericht.

Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie namen de verlenging in 2015 niet en vochten de wet aan bij het Grondwettelijk Hof. Zij krijgen nu gelijk. Een verrassing is dat niet, want deze zomer boog het Europees Hof van Justitie zich al over de zaak. Dat oordeelde dat er wel degelijk een milieueffectenbeoordeling nodig was.

Elektriciteitsbevoorrading

Het Europees Hof bood meteen ook een mogelijkheid om Doel 1 en Doel 2 niet meteen te moeten sluiten. De levensduurverlenging mocht tijdelijk in stand blijven, als de sluiting ‘een reëel en ernstig risico’ betekende voor de elektriciteitsbevoorrading in ons land en als er onvoldoende elektriciteit uit het buitenland kan worden ingevoerd.

Het Grondwettelijk Hof beoordeelde die voorwaarden als voldaan en geeft de regering en het parlement de tijd om het probleem op te lossen. Ten laatste op 31 december 2022 moet er een nieuwe wet zijn die de levensduurverlenging regelt. Vooraf moeten er een milieueffectenrapport, een inspraakprocedure en een grensoverschrijdende raadpleging komen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20