Juniper: “Artificiële intelligentie mogelijke oplossing voor cyberbeveiliging”

Bedrijven investeren weliswaar in cyberbeveiliging, maar die inspanningen zijn niet evenredig aan de toename van de dreiging.Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Juniper Research.Opgemerkt wordt dat dit jaar wereldwijd door het bedrijfsleven een bedrag van 93 miljard dollar aan cyberbeveiliging zal worden geïnvesteerd.Over vijf jaar zal dat bedrag volgens de ramingen van Juniper zijn opgelopen tot 135 miljard dollar, maar op datzelfde ogenblik zou de totale kost van digitale veiligheidsproblemen tot een bedrag van 8 biljoen dollar zijn opgelopen aan verliezen, boetes en compensaties.

Expertise

Cyberbeveiliging wordt volgens Juniper echter ook met een aantal belangrijke problemen geconfronteerd. Daarbij wordt onder meer gewezen op de brede waaier aan diensten en producten die de beveiligingssector aan potentiële klanten aanbiedt.Bovendien wordt opgemerkt dat een aantal van die oplossingen moeilijk of onmogelijk in de eigen platformen kunnen worden geïntegreerd. Tevens moet ermee rekening worden gehouden dat een aantal programma’s de inzet van personeel met gespecialiseerde kennis zou vergen.“Het is dan ook gemakkelijk te begrijpen dat een aantal partijen – vooral kleinere ondernemingen – de bedreigingen missen,” zegt James Moar, onderzoeksdirecteur bij Juniper.“Mogelijk kan artificiële intelligentie een oplossing bieden,” geeft Moar nog aan. “Mogelijk zal van kunstmatige intelligentie gebruik kunnen worden gemaakt om betaalbare diensten aan te bieden, waardoor bedrijven met een beperkte omvang of bescheiden budgetten, toegang tot verdedigingsmiddelen krijgen zonder zelf een specialist in cyberbeveiliging te moeten aantrekken.””Artificiële intelligentie kan een oplossing bieden voor de talentkloof op de arbeidsmarkt van de cyberbeveiliging. Daarvoor moet aan de eindgebruiker wel een eenvoudig werkplatform kunnen worden aangeboden. Cyberbeveiliging is op dit ogenblik echter een bijzonder gefragmenteerde markt.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20