Italiaanse tewerkstelling op recordniveau; armoede bij werkende bevolking blijft problematisch

Tijdens de maand maart heeft het tewerkstellingsniveau in Italië een niveau van 59,9 procent laten optekenen. Op dat ogenblik waren er in het land 23,04 miljoen mensen in een officiële baan aan het werk. Dat blijkt uit cijfers van Istat, het Italiaanse bureau voor de statistiek.

Opgemerkt wordt dat de Italiaanse tewerkstelling daarmee gestegen was tot het allerhoogste niveau sinds Istat achttien jaar geleden met de metingen is begonnen.

Vrouwen

Tegenover de maand februari waren er in maart in Italië 81.000 bijkomende arbeidsplaatsen ingevuld. Tegenover de maand maart van vorig jaar was de tewerkstelling met 804.000 eenheden toegenomen. Istat merkt daarbij op dat er vooral bij vrouwen en personen boven de leeftijd van vierentwintig jaar een duidelijke toename van de werkzaamheidsgraad kon worden opgetekend.

Er zouden in Italië tijdens de maand maart bijna 9,78 miljoen vrouwen een baan hebben. Istat voerde daarbij aan dat in 51,2 procent van de Italiaanse vrouwen binnen de arbeidsleeftijd daadwerkelijk waren tewerkgesteld.

Istat voerde verder nog aan dat zowel het aantal werklozen als inactieven tijdens de maand maart verder is gedaald. De werkloosheid daalde met 0,2 procentpunt tot 8,3 procent. Daarmee is de werkloosheid teruggezakt tot het niveau dat bij het begin van het voorbije decennium werd geregistreerd.

Minder gunstig nieuws is er volgens Istat echter te melden over de jeugdwerkloosheid. De cijfers toonden immers aan dat in de leeftijdsgroep onder de grens van vijfentwintig jaar een werkloosheid van 24,5 procent moest worden gemeld. Dat betekende een stijging met 0,3 procentpunt. Istat waarschuwt tevens dat de koopkracht van de Italiaanse arbeidskrachten dit jaar met 5 procentpunt zal dalen;

Armoede

Uit een onderzoek van consulent Censis en de vakbond Unione Generale del Lavoro (UGL) blijkt bovendien dat de Italiaanse lonen in de loop van het voorbije decennium in reële waarde met 8,3 procent zijn gedaald.

Daarbij wordt ook het probleem van de armoede bij de actieve Italiaanse bevolking aangeraakt. Op het einde van het voorbije decennium moest 13,2 procent van de Italiaanse werkende bevolking immers rondkomen met een inkomen dat onder de armoedegrens lag.

Daarmee toont deze vormt van armoede in Italië nog een stijgende lijn. Tien jaar voordien was er immers een cijfer van 10,2 procent opgetekend. Bij de Italiaanse zelfstandigen is de armoede over diezelfde periode volgens het rapport opgelopen van 5,2 procent naar 7,6 procent.

De Italiaanse regering heeft zopas een omvangrijk pakket maatregelen aangekondigd om de impact van de inflatie en de hogere energiekosten op de bedrijven en de gezinnen te helpen opvangen.

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20