Investeringen in Europese technologiesector bereiken nieuwe mijlpaal

Europa investeert dit jaar 100 miljard dollar (88 miljard euro) in zijn technologiesector. Daarmee bereikt de Europese technologie een nieuwe mijlpaal. Dat staat in de jongste editie van het jaarrapport van analist Atomica over de stand van de Europese technologie.

De investeringen in de Europese technologiesector hebben tegenover het jaar voordien een verdrievoudiging gekend. In vergelijking met het midden van het voorbije decennium is er zelfs sprake van een vertienvoudiging.

Nieuwe records

“Dit jaar hebben de Europese investeringen in technologie elke maand telkens opnieuw records laten optekenen”, voeren de onderzoekers Sarah Guemouri en Tom Wehmeier aan. “Europa bevestigt hiermee zijn positie in de internationale technologiesector.”

“Ook bij de creatie van unicorns – startups met een waarde van minstens 1 miljard dollar – kan er van een duidelijke versnelling gesproken worden. Europa heeft dit jaar al honderd nieuwe unicorns kunnen laten registreren. Het continent telt nu 323 unicorns, tegenover 489 soortgenoten in de Verenigde Staten.”

De Europese technologiebedrijven hebben volgens het rapport inmiddels een gezamenlijke waarde van meer dan 3 biljoen dollar. “Dat betekent een vertienvoudiging tegenover het begin van vorig decennium”, luidt het. “Pas drie jaar geleden kon die gezamenlijke waarde de grens van 1 biljoen dollar doorbreken.”

Onder meer een bredere pool van investeerders heeft volgens Atomico tot de sterke groei van de Europese technologiesector bijgedragen. “Investeerders uit de Verenigde Staten tonen een grotere interesse in Europa dan vroeger”, zeggen de onderzoekers.

“Amerikaanse investeerders waren dit jaar bij 28 procent van alle nieuwe projecten betrokken. Dat betekende een stijging met bijna 10 procentpunt tegenover twee jaar geleden.” De grootste markten van Europa – Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk – konden ook de meeste investeringen naar zich toetrekken.

Inhaalbeweging

Toch merken de onderzoekers op dat Europa op de internationale technologiemarkt nog een grote groeimarge heeft. “Europa heeft in het wereldwijde bruto binnenlandse product een aandeel van 22 procent, maar in de internationale technologiesector vertegenwoordigt het continent amper 7 procent van de totale marktkapitalisatie.”

“Dat is een groot verschil met Noord-Amerika, dat een cijfer van 71 procent laat optekenen.”

Wanneer echter investeringen in de vroege stadia van bedrijfsontwikkeling wordt gekeken, blijkt Europa zijn achterstand ten opzichte van de Verenigde Staten grotendeels te hebben weggewerkt. “Europa heeft hier een aandeel van 33 procent, tegenover 35 procent voor Noord-Amerika”, voeren de onderzoekers aan.

“Europa heeft hier de voorbije tien jaar een grote inhaalbeweging gemaakt. Investeringen in vroege stadia van de bedrijfsontwikkeling is een van de leidende indicatoren voor een toekomstige groei.”

“Gezien het hoge Europese aandeel in die activiteiten, mag verwacht worden dat de ontwikkeling van de Europese technologiesector de volgende jaren een snelle groei zal blijven vertonen.”

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20