Investeringen in duurzame energie leveren belegger ook een superieur rendement op

Investeringen in duurzame energie hebben het voorbije decennium een beduidend hoger rendement opgeleverd dan beleggingen in fossiele brandstoffen. Dat blijkt uit een rapport van het International Energy Agency (IEA) en de Imperial College Business School, gebaseerd op een analyse van honderden beursgenoteerde bedrijven over de hele wereld.

‘De superieure opbrengsten van duurzame energie kunnen investeerders ertoe aanzetten om de volgende jaren het noodzakelijke kapitaal te verschaffen om de productie van milieuvriendelijke energiebronnen op te voeren’, zegt onderzoeksleider Milica Fomichov, docent milieu en financiën aan het Imperial College, in een commentaar op de studie.

Alle regio’s

De studie toonde dat hernieuwbare energiebronnen beter presteren dan fossiele brandstoffen en ook sterkere resultaten tonen dan de bredere markt’, verduidelijkt Fomichov. ‘In alle regio’s kon worden vastgesteld dat investeringen in hernieuwbare bronnen betere resultaten boekten dan vermogens die voor fossiele brandstoffen opteerden.’

‘Die conclusies gaan op voor zowel de ontwikkelde economieën als de opkomende markten. Tevens kon worden vastgesteld dat in de geavanceerde markten investeringen in duurzame energie een minder volatiel karakter hebben dan vervuilende bronnen.’

‘Er wordt wereldwijd onvoldoende in milieuvriendelijke energiebronnen geïnvesteerd’, werpt Charles Donovan, directeur van het Center for Climate Finance and Investment aan de Imperial College Business School, op. ‘Die terughoudend kan in ieder geval vanuit financieel oogpunt niet logisch worden verklaard. Deze investeringen leveren immers in tegendeel een superieur rendement op.’

De wereldwijde portefeuille van duurzame energiebedrijven boekte volgens het onderzoek het voorbije decennium een gemiddeld jaarlijks rendement van 18 procent, tegenover een opbrengst van 4,7 procent op de markt voor fossiele brandstoffen. Het totale rendement voor hernieuwbare energiebronnen over die periode liep op tot 426 procent. Dat is zeven keer meer dan de opbrengsten die beleggingen in fossiele brandstoffen opleverden.

Versnelling

‘Hoewel investeerders steeds meer naar ecologische, sociale en ethische investeringen – zoals hernieuwbare energiebronnen – zoeken, verloopt dat proces niet snel genoeg om de gevaarlijke opwarming van de aarde te beperken’, aldus experts van Bloomberg.

‘Met het huidige ritme aan investeringen zou tegen midden deze eeuw 11.000 miljard dollar in duurzame energie worden geïnvesteerd. Maar ook dan nog zou de wereld tegen het einde van de eeuw met een opwarming van 3,3 graden Celsius worden geconfronteerd.’

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) verwacht dat de jaarlijkse investeringen in hernieuwbare energie tegen het einde van dit decennium tot meer dan 600 miljard dollar per jaar zouden moeten verdubbelen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen.

(tb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20