Budget van 110.000 miljard euro nodig om opwarming aarde tegen te gaan

Om de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden Celsius te beperken, moet tot het midden van deze eeuw een budget van 110.000 miljard euro in duurzame energie worden geïnvesteerd. Dat komt overeen met een bedrag van ongeveer 3.700 miljard euro per jaar, zegt een studie van het International Renewable Energy Agency (Irena).

Opgemerkt wordt dat onder meer de productie van waterstof snel moet worden opgevoerd.

Groeiende kloof

Het Klimaatakkoord van Parijs vraagt dat de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden Celsius zou worden beperkt. Om die doelstellingen te kunnen realiseren zijn zware investeringen noodzakelijk. ‘Er moet echter worden vastgesteld dat de kloof tussen die plannen en de reële bestedingen steeds groter wordt,’ waarschuwt Francesco La Camera, directeur van Irena.

‘Er is dan ook een drastische versnelling van de energietransitie nodig indien men de hoop op de realisatie van die doelstellingen niet wenst op te bergen. De geplande investeringen in duurzame energie zouden met 30 procent moeten worden opgedreven om een catastrofale klimaatverandering te vermijden.’

Om de doelstellingen te bereiken, moet het gebruik van energie uit fossiele brandstoffen volgens Irena de volgende drie decennia met 75 procent worden verminderd. ‘Daarbij moet vooral het gebruik van petroleum en steenkool sterk worden beperkt’, luidt het. ‘Ook zal minder op aardgas beroep moeten worden gedaan. Die brandstof zou midden dit decennium zijn piekproductie moeten kennen, maar zou tegen het midden van deze eeuw de dominante fossiele brandstof moeten zijn geworden.’

‘Elektriciteit zal een groot deel van de leemte moeten opvullen die door de afbouw van de fossiele brandstoffen wordt gecreëerd,’ aldus het rapport. ‘Onder meer in het transport moet massaal op elektriciteit beroep worden gedaan. De investeringen in die sector moeten met een factor dertig worden opgevoerd.’ Irena vraagt verder inspanningen voor de aanwending van biomassa, die echter op een duurzame manier zou moeten worden geproduceerd.

Waterstof

Irena merkt op dat de productiecapaciteit van de verschillende bronnen van hernieuwbare energie tegen het midden van deze eeuw een vertienvoudiging zou moeten kennen. Daarbij wordt vooral gewezen op de inzet van waterstof. Momenteel beschikt die sector over een productiecapaciteit van 0,3 gigawatt, maar dat volume zou tegen het midden van deze eeuw tot 5.000 gigawatt moeten worden opgevoerd.

‘Het venster om de klimaatverandering tot maximaal 1,5 graden Celsius te beperken, sluit snel,’ waarschuwt Francesco La Camera. Hij hekelt daarbij ook het feit dat een groot deel van de economische herstelplannen voor de opvang van de coronacrisis nog altijd sterk op de consumptie van fossiele brandstoffen zijn gebaseerd.

La Camera voegt er wel aan toe een aantal hoopgevende tekenen te zien bij investeerders die zich uit investeringen in fossiele activa terugtrekken en naar duurzamere alternatieven zoeken. (evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20