Indonesië investeert 35 miljard euro in redding Jakarta

Indonesië heeft weliswaar voor een andere hoofdstad gekozen, maar dat wil niet zeggen dat de regering Jakarta aan zijn lot overlaat. Er is immers een investeringsbudget van meer dan 35 miljard euro voor de stad voorzien. Dat zal de overheid het volgende decennium besteden aan maatregelen die moeten helpen beletten dat Jakarta langzaam in de zee zou kunnen wegzinken. Dat heeft Bambang Brodjonegoro, Indonesisch minister van planning, in een gesprek met het persbureau Reuters gezegd.

Brodjonegoro wijst er daarbij op dat voor Jakarta meer investeringen zijn voorzien dan het budget dat gereserveerd is om op het eiland Borneo een compleet nieuwe hoofdstad te bouwen.

Dichtbevolkt

“Jakarta is in Indonesië het centrum van het maatschappelijk leven,” benadrukt Bambang Brodjonegoro. “Men mag ook niet vergeten dat alleen de centrale administratie naar de nieuwe hoofdstad zal verhuizen. Het centrum van het financiële, zakelijke en economische leven zal echter in Jakarta blijven.”

Jakarta is een van de meest dichtbevolkte metropolen van de wereld. In de stad wonen meer dan tien miljoen mensen. Wanneer de voorsteden worden meegerekend, komt Jakarta zelfs aan een bevolking van dertig miljoen mensen. De verhuis van een aantal activiteiten moet volgens Brodjonegoro de druk op de stad verlichten.

De Indonesische regering hoopt over vijf jaar met de verhuis naar de nieuwe hoofdstad van start te kunnen gaan. “Jakarta heeft met heel wat problemen af te rekenen,” verduidelijkt minister Brodjonegoro. “De stad lijdt onder een zware luchtvervuiling, maar ook zijn waterhuishouding verkeert in een dramatische toestand.”

Slechts 60 procent van de stad is voorzien van waterleiding. Daardoor zijn miljoenen inwoners en bedrijven gedwongen om op eigen initiatief putten te boren om grondwater te kunnen oppompen. Maar die praktijk heeft volgens de minister voor de stad desastreuze gevolgen.

Overspoeld

Door het wegpompen van het grondwater, wordt immers geraakt aan de stabiliteit van de bodem. Daarom dreigt de stad weg te zakken. Op die manier neemt ook de dreiging van overstromingen constant toe. De stijging van de zeespiegel maakt dat probleem nog erger.

Sommige delen van de stad zinken met 28 centimeter per jaar. Daarmee is Jakarta de snelst zinkende grote metropool van de hele wereld. Het stadsbestuur wil nu het waterleidingsysteem uitbreiden over het hele grondgebied van Jakarta. Daardoor zou de bevolking niet langer putten moeten boren om grondwater boven te halen. Er komt volgens minister Brodjonegoro ook een nieuw rioleringssysteem.

Het grootste deel van de investering zal echter gaan naar het vervoer. Onder meer zal het netwerk van de snelle stadstrein een verlenging krijgen. De rest van het openbaar vervoer zal eveneens extra verbindingen krijgen. Het stadsbestuur wil in de straten ook afzonderlijke rijstroken voor bussen voorzien. Tevens zullen een aantal verkeersknooppunten worden heringericht.

Jakarta is wereldwijd een van de steden met de grootste verkeersproblematiek. De verkeerscongestie zorgt samen met de steenkoolcentrales en industriële vervuiling, voor een zwaar ecologisch probleem. Jakarta is een van de meest vervuilde steden van de wereld.

Indien er niets verandert, dreigt volgens experts tegen midden deze eeuw 95 procent onder de zeespiegel te zijn verdwenen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20