In de VS kan het wel: cheque van 1.200 dollar voor (bijna) elke Amerikaan

Bij het omvangrijke stimuluspakket van president Donald Trump ligt een vorm van sociaal gecorrigeerd helikoptergeld op tafel. Amerikaanse gezinnen zouden – tot een bepaalde inkomensdrempel – eenmalig een bedrag tot 1.200 euro krijgen. In ons land was er vorige week weinig animo voor een gelijkaardig idee.

De Republikeinen en Democraten zijn afgelopen nacht tot een akkoord gekomen over het grootste noodplan in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Met een reeks maatregelen, ter waarde van 2.000 miljard dollar, hoopt Donald Trump zo snel als mogelijk de economie terug aan te zwengelen. Tot groot ongenoegen van wetenschappers wil hij een heropstart tegen Pasen.

Inkomensplafond

De volledige details zijn nog niet bekend, maar de kantlijnen zijn intussen bekend. Elke Amerikaan die minder dan 75.000 dollar per jaar verdient, krijgt een cheque van 1.200 dollar. Getrouwde koppels die samen minder 150.000 dollar per jaar verdienen, krijgen een dubbele cheque van 2.400 dollar. Daarbij komt er nog een bonus van 500 dollar per kind.

Wie tussen de 75.000 en 99.000 dollar verdient, krijgt eveneens een cheque, al ligt het bedrag lager. Ook koppels die samen tot 198.000 dollar binnenrijven, krijgen een lager bedrag. Alle Amerikanen die op jaarbasis meer verdienen dan 99.000 dollar (of 198.000 dollar samen), maken geen aanspraak op een vorm van helikoptergeld.

En in België?

Dichter bij huis legde CD&V-Kamerlid Steven Matheï vorige week al een voorzichtig voorstel tot helikoptergeld op tafel. ‘Concreet situeren de berekeningen zich tussen 100 en 1.500 euro per gezin’, stelde Matheï. In een ‘light-scenario’ kost dat de schatkist 630 miljoen euro, bij het meest verregaande scenario loopt de kostprijs op tot 9 miljard euro.

Andere Vlaamse politieke partijen toonden zich voorlopig geen bijzonder grote voorstander. N-VA en sp.a gaven aan het voorstel te willen bekijken, Groen vond het idee te weinig concreet en noemde het ‘vreemd’. En vooral Kamerlid Christian Leysen van Open Vld was hard. ‘Iedereen vergeet hier precies dat we geen geld op overschot hebben’, klonk het. Maar eigenlijk plaatsten alle partijen vraagtekens bij de budgettaire haalbaarheid.

Meer