Hoge Gezondheidsraad: ’55-plussers mogen het vaccin van AstraZeneca krijgen’

De Hoge Gezondheidsraad heeft haar advies klaar met betrekking tot de vaccinatiestrategie. Een opvallend punt uit dat advies: AstraZeneca mag toegediend worden aan mensen ouder dan 55 jaar.

De Hoge Gezondheidsraad adviseert de Belgische overheden de vaccinatiestrategie aan te passen. Dat vernam VTM Nieuws. De raad heeft op vraag van Frank Vandenbroucke (sp.a), minister van Volksgezondheid, zijn licht laten schijnen over eventuele bijsturingen van de vaccinatiestrategie.

Volgens het nieuwe advies mag ons land voortaan het vaccin van AstraZeneca toedienen aan mensen ouder dan 55 jaar. Tot nu toe was dat enkel toegelaten voor personen onder die leeftijdsgrens.

Vaccinatiecampagnes in het VK en Israël

Ons land weigerde de afgelopen weken het vaccin toe te dienen aan 55-plussers omdat er te weinig bewijs was over de werkzaamheid van het vaccin bij die leeftijdsgroep. Intussen blijkt uit de resultaten van de vaccinatiecampagnes in het Verenigd Koninkrijk (VK) en Israël dat het vaccin ook voor ouderen perfect werkt. Frankrijk liet gisteren al weten dat het voortaan aan 65-plussers het vaccin van AstraZeneca zal geven.

Voorts adviseert de Hoge Gezondheidsraad om meer tijd te laten tussen de eerste en tweede prik met de Pfizer- en Moderna-vaccins. Volgens de bijsluiter moet u bij die vaccins een tussentijd hanteren van respectievelijk drie en vier weken. Maar uit het advies blijkt dat die tussentijden verlengd kunnen worden. Voor Pfizer zou het bijvoorbeeld gaan over een verlenging tot vijf weken. ‘Door zo’n verlenging worden er minder vaccins in de koelkast opzijgezet’, klinkt het.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liet in februari al weten dat het vaccin van AstraZeneca voor 65-plussers geschikt is. ‘Ondanks het feit dat we voor deze leeftijdsgroep minder data hebben, wijst niets erop dat hun respons niet dezelfde is als die van mensen met een jongere leeftijd’, klonk het toen.

Tweede prik verdwijnt niet

Hoe dan ook is de Hoge Gezondheidsraad geen voorstander van het loslaten van de tweede prik. Volgens experts houdt dat een risico in voor de bescherming die het vaccin op de lange termijn biedt.

Het is nu aan de bevoegde ministers om te bepalen wat ze gaan doen met het advies. Zij komen vandaag samen. Als zij het advies goedkeuren, is het aan de taskforce vaccinatie om de campagne bij te sturen.

(mah)

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20