Hoe werkt een annuleringsverzekering?

 

Verzekeringen zijn er vandaag de dag in allerlei soorten en maten. Je kunt het dan ook zo gek niet bedenken of je kunt je er wel tegen verzekeren. Een van de meest geboekte verzekeringen onder reizigers is, naast de reisverzekering, de annuleringsverzekering. Maar wat is nu precies een annuleringsverzekering en hoe werkt deze? Hieronder gaan we je dit allemaal uitleggen zodat je er eveneens je voordeel mee kunt doen als je plannen hebt om op reis te gaan.

Wat is een annuleringsverzekering?

Een annuleringsverzekering zal een verzekerde recht geven op een schadevergoeding op momenten dat deze door een onverwachte gebeurtenis diens reis of vakantie af dient te breken of deze zelfs helemaal moet annuleren. Je kunt een annuleringsverzekering dus afsluiten als je een vakantie hebt geboekt, bijvoorbeeld naast een reisverzekering. Een annuleringsverzekering zal de kosten namelijk vergoeden op het ogenblik dat je de geboekte reis al voor de vertrekdatum moet annuleren. De kosten die de reisorganisatie dan heeft gemaakt zullen namelijk bij de reiziger in rekening worden gebracht. Met andere woorden: je zult zelf voor de kosten op moeten draaien als je geen annuleringsverzekering af hebt gesloten.

Dekking van de annuleringskosten

De annuleringsverzekering zal de kosten vergoeden die voortvloeien uit het annuleren van een reis waar je nog niet aan bent begonnen, als gevolg van een bijzondere omstandigheid die je niet hebt voorzien, optreed tijdens de periode dat je verzekerd bent. Op het ogenblik dat je al op reis bent en moet je je trip onverwachts af moet breken, dan zul je een vergoeding krijgen voor de reistijd die je niet af hebt kunnen maken.

Een annuleringsverzekering zal dekking bieden op momenten dat de annulering van een reis of vakantie veroorzaakt wordt door:

 • het overlijden of een ernstige ziekte van de verzekerde,
 • het overlijden of een ernstige ziekte van een reispartner van de verzekerde,
 • het overlijden of een ernstige ziekte van een naast familielid van de verzekerde,
 • een noodzakelijk uit te voeren medische ingreep voor de verzekerde,
 • een noodzakelijk uit te voeren medische ingreep voor de partner van de verzekerde,
 • een noodzakelijk uit te voeren medische ingreep voor een kind van de verzekerde,
 • een zwangerschap,
 • complicaties die optreden tijdens een zwangerschap,
 • een echtscheiding,
 • de beëindiging van een duurzame relatie,
 • het onverwachts beschikbaar komen van een huurwoning voor de verzekerde,
 • ernstige schade die ontstaan is aan de woning van de verzekerde,
 • ernstige schade die ontstaan is aan de onderneming van de verzekerde,
 • een niet vrijwillige werkeloosheid van de verzekerde na een vast dienstverband,
 • het aangaan van een nieuw dienstverband na werkeloosheid van de verzekerde,
 • afwijzing van een noodzakelijk visum voor de geboekte reis,
 • zorgplicht van de verzekerde voor een familielid in eerste graad.
 • verlies van documenten van de verzekerde die voor een reis noodzakelijk zijn op de vertrekdag,
 • diefstal van documenten van de verzekerde die voor een reis noodzakelijk zijn op de vertrekdag.
 • diefstal van het voertuig waarmee de verzekerde op reis wilde gaan, binnen 30 dagen voor het vertrekmoment,
 • uitval van het voertuig waarmee de verzekerde op reis wilde gaan, binnen 30 dagen voor het vertrekmoment.

In de algemene voorwaarden van elke annuleringsverzekering kun je nalezen welke gebeurtenissen er nog meer zijn gedekt en welke vergoeding de verzekeraar voor een bepaalde dekking toe heeft gekend.

Wat wordt niet gedekt door een standaard annuleringsverzekering?

Er zijn een aantal uiteenlopende situaties te bedenken, waarin je een reis zou willen annuleren, maar desondanks hoeven deze niet altijd onder de dekking van een standaard annuleringsverzekering te vallen, zoals:

 • een faillissement van de reisorganisatie waar je je reis hebt geboekt,
 • een faillissement van de vliegtuigmaatschappij waarmee je zou gaan vliegen,
 • het missen van je vlucht als gevolg van oponthoud, zoals files of pech onderweg,
 • geen zin meer hebben om een al geboekte reis te gaan maken,
 • bepaalde veranderingen in de reisomstandigheden, bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden of een toegenomen criminaliteit op je reisbestemming,
 • situaties waarin sprake is van overmacht, zoals een natuurramp waardoor de reis niet door kan gaan.

Wat kost een annuleringsverzekering?

De premie die je voor een annuleringsverzekering moet betalen, zal altijd een vast percentage van de reissom bedragen. Verder moet je rekening houden met een aantal bijkomende kosten, zoals poliskosten. Uiteraard zullen er premieverschillen waar te nemen zijn bij verschillende verzekeraars. In een heleboel gevallen kun je online echter al een goed beeld krijgen van de kosten die je voor een annuleringsverzekering bij een bepaalde aanbieder moet gaan betalen.

Vergeten om een annuleringsverzekering af te sluiten

Soms kan het gebeuren dat je plotseling tot de ontdekking komt dat je vergeten bent om een annuleringsverzekering af te sluiten. In dat geval is het verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met een verzekeraar die dit soort producten aanbiedt. In een groot aantal gevallen kun je dan, samen met de verzekeraar op zoek gaan naar een geschikte oplossing zodat je alsnog verzekerd zult zijn tegen een noodgedwongen annulering, of een vervroegde beëindiging van je reis. Je reis annuleren is op zich meestal al vervelend genoeg, p[ financiële zorgen zit je in een dergelijke situatie dan ook meestal niet te wachten. Met een tijdelijke annuleringsverzekering zul je gelukkig prima verzekerd zijn voor dit soort situaties, maar eveneens voor vertragingen en onderbrekingen van je geplande reis. Een annuleringsverzekering kun je overigens ook afsluiten op het ogenblik dat je besluit om een zogenaamde last-minute reis te boeken

Aanvullende dekkingen bij een annuleringsverzekering

Het is in bepaalde gevallen (maar helaas nog niet bij alle verzekeraars) mogelijk om een annuleringsverzekering uit te breiden met één of meerdere aanvullende dekkingen. Je betaalt dan uiteraard wel wat meer premie om van deze ruimere dekkingen te kunnen profiteren. Zo kun je je onder andere laten bijverzekeren voor een samengestelde reis en voor een zaakwaarnemer.

Bij een samengestelde reis heb je te maken met een aantal los van elkaar geboekte onderdelen, zoals een vlucht, een hotel en een huurauto. Op het ogenblijk dat één van deze onderdelen uitvalt, dan zul je terug kunnen vallen op de aanvullende dekking van je annuleringsverzekering. Je zult in dit geval dan de annulerings- of omboekkosten vergoed krijgen en zul je toch in staat zijn om je reis verder te vervolgen.

Voorwaarden die verbonden zijn aan een annuleringsverzekering

Niet bij alle annuleringsverzekeringen zullen de algemene voorwaarden hetzelfde zijn. De ene annuleringsverzekering kan bijvoorbeeld erg uitgebreide voorwaarden hanteren, terwijl een andere verzekeraar totaal andere keuzes op dit gebied heeft gemaakt. Bij een degelijke annuleringsverzekering zijn meestal de volgende zaken gedekt als je een reis hebt geboekt binnen de geldigheidsduur:

 • de annuleringskosten als je de reis af moet blazen,
 • de kosten die gemaakt moeten worden om een reis om te boeken als een volledige annulering niet nodig is,
 • de extra kosten die voldaan dienen te worden als gevolg van de verhoging van de oorspronkelijke reissom indien je een reis deels moet annuleren,
 • indien het openbaar vervoer waar je mee reist een vertraging op heeft gelopen van meer dan de vooraf bepaalde tijd, dan kun je rekenen op een vaststaande vergoeding.
 • wanneer je een reis af moet breken, kun je rekenen op de vergoeding van de vakantiedagen waar je geen gebruikt van hebt gemaakt.
 • In het geval van een opname in een ziekenhuis zal er een vergoeding uit worden gekeerd die in verhouding staat met het aantal vakantiedagen dat je niet hebt kunnen gebruiken. Vaak wordt er echter wel een minimale opnameduur in acht genomen voordat er over wordt gegaan tot uitkering.

Wanneer je ervoor hebt gekozen om je standaard annuleringsverzekering uit te breiden, dan kun je in de regel ook profiteren van de volgende extra dekkingen:

 • bij het afbreken van een reis zal de reissom worden vergoed tot maximaal het verzekerde bedrag,
 • bij een opname in een ziekenhuis zal de reissom worden vergoed tot maximaal het verzekerde bedrag. De ziekenhuisopname dient dan wel een vooraf bepaalde minimale duur te hebben,
 • indien je je reis af moet breken en met je privéauto huiswaarts keert, zal de verzekering een vergoeding uitkeren van de niet gebruikte vakantiedagen aan je medereizigers,
 • op het ogenblik dat je op reis komt te overlijden, dan zullen de niet gebruikte vakantiedagen aan je meereizende gezinsleden en reisgenoten worden vergoed. Er zal echter een maximum gesteld worden aan het aantal personen aan wie de uitkering plaats zal vinden.
 • er zal een vergoeding uit worden gekeerd op het ogenblik dat je de reis annuleert, of af moet breken, in de volgende gevallen:
  • het overlijden van de verzekerde,
  • het overlijden van een familielid (eerste- of tweede graads) van de verzekerde,
  • het overlijden van een medeverzekerde,
  • een ernstige ziekte bij de verzekerde,
  • een ernstige ziekte bij een familielid (eerste- of tweede graads) van de verzekerde,
  • een ernstige ziekte bij een medeverzekerde,
  • een ernstig ongeval van de verzekerde,
  • een ernstig ongeval van een familielid (eerste- of tweede graads) van de verzekerde,
  • een ernstig ongeval van een medeverzekerde.
  • een ernstige ziekte van een familielid (eerste graads) van de verzekerde waarvoor alleen hij, of zij, aantoonbaar de zorgplicht heeft,
  • een ongeval van een familielid (eerste graads) van de verzekerde waarvoor alleen hij, of zij, aantoonbaar de zorgplicht heeft.
  • een niet-meereizend lid van het gezin van de verzekerde plotseling een medisch noodzakelijke operatie dient te ondergaan (en niet al eerder op een wachtlijst stond voor de betreffende ingreep).
  • een operatie van een verzekerde die verband houdt met een transplantatie van een donororgaan,
  • het overlijden van een persoon bij wie de verzekerde in het buitenland zou verblijven.
  • een ernstige ziekte bij een persoon bij wie de verzekerde in het buitenland zou verblijven.
  • een ernstig ongeval van een persoon bij wie de verzekerde in het buitenland zou verblijven.
  • een zodanige beschadiging van het eigendom van de verzekerde dat diens aanwezigheid noodzakelijk is, zoals schade die ontstaan is aan onroerend goed, de inventaris, de inboedel of handelswaren
  • een zodanige beschadiging van het eigendom van de werkgever van de verzekerde dat diens aanwezigheid noodzakelijk is zoals schade die ontstaan is aan onroerend goed, de inventaris, de inboedel of handelswaren
  • indien een geboekte accommodatie door schade niet meer kan worden bewoond.

Een reis wel annuleren maar niet afbreken

In een aantal gevallen kan een (aanvullende) annuleringsverzekering je wel een dekking bieden bij een annulering, maar niet als er sprake is van een afgebroken reis:

 • je om medische redenen de inentingen of medicijnen niet (mee) mag nemen die voor een bepaalde reis verplicht zijn gesteld.
 • het overlijden van een hond, kat of paard van de verzekerde (binnen een vooraf vastgestelde periode voor aanvang van de reis),
 • ernstige ziekte van een hond, kat of paard van de verzekerde (binnen een vooraf vastgestelde periode voor aanvang van de reis)
 • een ongeval van een hond, kat of paard van de verzekerde (binnen een vooraf vastgestelde periode voor aanvang van de reis),
 • wanneer er sprake is van medisch vastgestelde noodzaak in verband met een zwangerschap,
 • een niet vrijwillige werkloosheid na een dienstverband voor onbepaalde tijd,
 • een niet uit te voeren reparatie aan het privévervoermiddel waar de reis mee zou worden gemaakt voor aanvang van de reis,
 • na een periode van werkloosheid, en het ontvangen van een uitkering, gaat de verzekerde weer voor minimaal twintig uur in de week in loondienst werken,
 • wanneer de verzekerde een schoolverlater is die gaat werken in loondienst voor minimaal twintig uur in de week,
 • er sprake is van een verplicht herexamen van een meerjarige opleiding dat niet uit kan worden gesteld tot na de reis,
 • de verzekerde krijgt dertig dagen voor aanvang van de reis een huurwoning ter beschikking,
 • de verzekerde krijgt tijdens de reis een huurwoning ter beschikking,
 • het benodigde visum dat nodig is om een reis te maken wordt plotseling geweigerd, maar je dit wel op tijd aan hebt gevraagd. Een te laten aanvraag van een visum zal dus eveneens niet worden gedekt.
 • wanneer binnen een vooraf vastgestelde periode na de annulering gesproken kan worden van het in gang zetten van een echtscheidingsprocedure,
 • wanneer binnen een vooraf vastgestelde periode na de annulering gesproken kan worden van het in gang zetten van een ontbinding van de notariële samenlevingsovereenkomst,
 • diefstal van de noodzakelijke reisdocumenten,
 • verlies van de noodzakelijke reisdocumenten,
 • vermissing van de noodzakelijke reisdocumenten.

Een zaakwaarnemer of extra persoon bij een (aanvullende) annuleringsverzekering

Wanneer je een annuleringsverzekering af hebt gesloten, kun je op het polisblad nakijken wie je zaakwaarnemer, of extra persoon, is. Indien deze persoon niet in staat is om je zaken waar te nemen omdat deze zelf of een familielid (in de eerste- of tweede graad) is overleden, ernstig ziek is of een ongeval heeft gehad, dan zal de verzekering dit dekken. Uiteraard dient de betreffende zaakwaarnemer of extra persoon altijd duidelijk op het polisblad vermeld te staan.

Waarom een annuleringsverzekering afsluiten?

Indien je een annuleringsverzekering af hebt gesloten kun je profiteren van een aantal belangrijke voordelen, zoals onder andere:

 • 24 uur per dag en 7 dagen per week de hulp in kunnen roepen van een speciale alarmcentrale,
 • De medewerkers van een alarmcentrale bevinden zich doorgaans in verschillende landen verspreid over heel de wereld,
 • De medewerkers van de alarmcentrale zullen je in je in het Nederlands te woord staan en eventueel je probleem aan de lokale hulpverleners uitleggen,
 • De medewerkers van de alarmcentrale zullen de beste artsen of ziekenhuizen ter plekke voor je inschakelen,
 • de schadebehandeling zal altijd snel zijn geregeld,
 • sommige annuleringsverzekeringen maken zelfs gebruik van een eigen app waardoor het inroepen van hulp nog eenvoudiger is geworden,
 • waar ter wereld je ook bent, je kunt altijd rekenen op de hulp en bijstand van de alarmcentrale die verbonden is aan je annuleringsverzekering.

Conclusie

Nog altijd vinden een heleboel mensen het niet nodig om een annuleringsverzekering af te sluiten. Helaas zit een ongeluk in een klein hoekje en om die reden komen dan ook nog altijd een aantal mensen bedrogen uit als ze te maken krijgen met een onverwachte annulering of het afbreken van hun reis. De kosten die een dergelijk probleem met zich meebrengt, zullen dan immers voor eigen rekening zijn. In de praktijk betekent dit meestal niet alleen een heleboel zorgen, vanwege het feit dat de reis geen doorgang heeft kunnen vinden, maar ook vanwege de kosten waar iemand onverwacht mee te maken zal krijgen.

Zodra je echter op reis wilt gaan zonder je zorgen te hoeven maken over de meest uiteenlopende zaken, doe je er verstandig aan om een degelijke annuleringsverzekering af te sluiten. Wanneer je meerdere mogelijkheden bij een aantal verschillende verzekeraars nauwkeurig onder de loep neemt, kun je bovendien de meest gunstige deal sluiten. Bij het maken van een vergelijking dien je uiteraard aandacht te besteden aan de kosten van de verzekering en de voorwaarden die worden gesteld om van de dekkingen te mogen profiteren. Als je, voor het afsluiten vaneen annuleringsverzekering, wat tijd en moeite steekt, in het maken van een goede vergelijking, dan kan je dit niet alleen aardig wat geld besparen, maar ook eventuele problemen achteraf voorkomen. Het doornemen van meerdere offertes en algemene voorwaarden van diverse annuleringsverzekeringen zal meer dan lonend zijn.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20