Heropleving Europese economie doet emissies met bijna een vijfde toenemen

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar heeft de uitstoot van koolstofdioxide en andere broeikasgassen in de lidstaten van de Europese Unie een massa van 867 miljoen ton bereikt. Dat betekende een stijging met 18 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek.

De onderzoekers wijzen erop dat de toename van de uitstoot gelinkt moet worden aan het herstel van de economische sector, die een heropleving uit de lockdowns van de coronacrisis liet optekenen en daarmee ook opnieuw een grotere uitstoot van broeikasgassen heeft veroorzaakt.

Dalende trend

“De emissies in de Europese Unie hebben een sterke toename gekend tegenover het tweede kwartaal vorig jaar, toen lockdowns doorheen heel Europa de uitstoot tot het laagste niveau in de geschiedenis hadden teruggebracht”, stippen de onderzoekers aan.

“Er moet echter aan worden toegevoegd dat de uitstoot van het tweede kwartaal dit jaar nog altijd onder de niveaus blijft die voor de uitbraak van de pandemie werden opgetekend.”

“Hierdoor wordt ook de aanhoudend dalende trend van de uitstoot op lange termijn bevestigd”, wordt in het rapport van Eurostat naar voor gebracht.

Gezinnen

De productie en de bouwsector – met meer dan een derde van de totale emissies de grootste producent van broeikasgassen in de Europese Unie – liet tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een stijging met 22 procent optekenen tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De elektriciteitsvoorziening toonde een groei met 17 procent, terwijl de landbouw een status quo liet optekenen.

De Europese gezinnen hadden in de totale emissies een aandeel van bijna een vijfde. Die impact is in belangrijke mate gelinkt aan hun bijdrage tot de uitstoot van transport en verwarming, waar respectievelijk een toename met 25 procent en 42 procent werd geregistreerd.

De studie vertegenwoordigt de eerste editie van een rapport dat Eurostat voortaan elk kwartaal over de emissies van broeikasgassen in de Europese Unie wil publiceren. De Europese Unie heeft zich tot doel gesteld die emissies tegen het midden van deze eeuw tot nul te herleiden.

De voorbije drie decennia is de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie al met 31 procent gedaald.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20