Verschillende rijke landen hebben de groei van het bbp kunnen loskoppelen van emissies

De mondiale CO2-uitstoot van het afgelopen decennium begint stilaan een plateau te bereiken. Dat besluit een recent rapport van de onderzoeksorganisatie Global Carbon Project. De meeste landen hebben dat gedaan zonder hun koolstofvoetafdruk door te geven. Betekent dat dat de wereld toch minder CO2 uitstoot?

Hoewel veel armere landen, zoals China en India, hun CO2-uitstoot de afgelopen tien jaar hebben verhoogd, hebben de Verenigde Staten en een groot deel van Europa dat kunnen compenseren met de vermindering van hún uitstoot. In het totaal hebben 76 landen hun CO2-uitstoot per persoon sinds 2010 met meer dan 5 procent verminderd. In de afgelopen tien jaar hebben deze landen gezamenlijk hun jaarlijkse CO2-uitstoot met ongeveer 1,4 gigaton verminderd. Dat is meer dan de CO2-uitstoot van heel Afrika in 2019.

Hoewel stijgende emissies normaal gezien hand in hand gaan met economische groei, zijn verschillende rijke landen erin geslaagd die link te breken. Zo’n twee dozijn landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, is het bbp per persoon sinds 2010 gestegen terwijl de koolstofuitstoot is gedaald.

Niet alleen te danken aan verschuiving van de productie

Dat is niet alleen maar te danken aan een verschuiving van de productie, en dus de vervuiling, naar andere landen. De meeste landen die zowel een groei van het bbp als een daling van de CO2-uitstoot meemaakten, hebben ook het CO2-verbruik van hun gemiddelde burger verminderd. Daar wordt rekening gehouden met de vervuilende stoffen die in eigen land worden geproduceerd plus de handelsemissies. Die emissies houden verband met de invoer van goederen en diensten van een land, verminderd met de CO2 die door de uitvoer wordt geproduceerd.

Sommige landen, zoals de Verenigde Staten, Denemarken en Zwitserland, zagen hun netto handelsemissies per persoon weliswaar licht toenemen. Maar die werden drastisch gecompenseerd door verminderingen in eigen land.

Hoewel dit goed nieuws is, valt er nog een lange weg af te leggen wil de wereld een catastrofale opwarming van de aarde voorkomen. Zelfs als de emissies in deze 24 emissiereducerende landen in hetzelfde tempo blijven dalen, zou het nog meer dan 80 jaar duren voordat ze nul bereiken.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20