Goudkoorts van de groene golf: 3 landen produceren bijna 90 procent van al het lithium wereldwijd

Lithium is onontbeerlijk voor de productie van elektrische wagenbatterijen: dat maakt het lichtste metaal meteen een cruciale pion in de energietransitie. Drie landen hebben het voortouw genomen bij de winning van het “witte goud” – vaak omdat ze gewoon de grootste lithiumvoorraden herbergen. Mijnbouwbedrijf Scotch Creek Ventures verstrekte website The Visual Capitalist een visuele weergave van de grootste lithiumproducerende landen.

Waarom is dit belangrijk?

De globale verkoop van elektrische voertuigen is in 2021 meer dan verdubbeld. Er werden 6,7 miljoen nieuwe auto's geregistreerd, waardoor het wereldwijde marktaandeel van elektrische voertuigen is gestegen tot 8,6 procent. Deze groei, in combinatie met de steun van verschillende overheden voor elektrisch rijden, doet vermoeden dat er het komende decennium veel vraag zal zijn naar lithium.

Vandaag ontginnen drie landen – Australië, Chili en China – ruwweg 86% van al het lithium wereldwijd. Onderstaande afbeelding brengt zowel de top drie als de rest van de producenten overzichtelijk in beeld.

Bron: The Visual Capitalist
  • “Vooral in de mineralen petaliet, lepidoliet en spodumeen kunnen relatief hoge concentraties lithium gevonden worden, maar daarvoor is het wel nodig het harde gesteente te breken met explosieven of zware machines”, stipt postdoctoraal onderzoek geochemie Niels Hulsbosch (KULeuven) aan op de site NEMO Kennislink.
  • “Het is opvallend dat Australië in 2014 Chili heeft ingehaald als grootste producent, want die groei hebben ze vooral gerealiseerd door het mijnen van spodumeen uit hardere gesteentes”, werpt Hulsbosch nog op.
  • Het grootste deel van de Chileense productie is afkomstig van zoutpekel met hoge concentraties lithium.
  • Zo is een typisch zoutmeer, zoals het Chileense Atacamameer, een van de belangrijkste wingebieden voor lithium.
  • Lithium uit de pekel van de zoutvlaktes is “relatief makkelijk winbaar”. Het zout moet wel verwerkt worden, “wat erg veel water kost en daardoor omstreden is”, aldus nog de Nederlandse wetenschappelijke site.
  • China, de op twee na grootste lithiumproducent, heeft nu het voortouw genomen in de race om lithium. Sinds 2018 hebben Chinese bedrijven voor meer dan 5 miljard dollar saan lithiummijnbouwprojecten in verschillende landen opgepikt. Bovendien domineert het land ook de raffinage- en accufabricagefasen van de lithium-ion toeleveringsketen, weet The Visual Capitalist.
  • De Verenigde Staten, daarentegen, produceerden in 2020 ongeveer 900 ton lithium, goed voor amper 1 procent van de wereldwijde productie. Dit komt deels doordat het land slechts één lithiumproducerende mijn heeft; in Nevada. Dit ondanks het feit dat het met 750.000 ton de op vier na grootste lithiumreserves ter wereld herbergt.
  • Niet onbelangrijk: Portugal is het enige Europese land op de lijst, met een aandeel van 1 procent.
    • Onlangs heeft een milieukundig onderzoeksteam van het Zuid-Europese land acht gebieden onderzocht die veelbelovend worden geacht voor de exploratie van lithium. Twee daarvan zijn afgewezen, maar de deskundigen hebben groen licht gegeven voor de andere zes, die allemaal in het noorden van het land liggen.

Hausse

Sinds 2015 is de wereldwijde lithiumproductie gemiddeld met 27% per jaar gegroeid. Kunnen we in de nabije toekomst een nog forsere productiegroei verwachten? S&P Global, een analysebureau, meent van wel.

De S&P-analisten verwachten namelijk dat de vraag naar lithium tegen 2030 de kaap van de 2 miljoen ton zal ronden. Dit zou vereisen dat de productie met meer dan 2.200% stijgt ten opzichte van het niveau van 2020.

Overigens ziet de verdeling van de globale lithiumvoorraden er als volgt uit:

Naarmate de behoefte aan lithium toeneemt, zal exploratie een sleutelrol spelen bij het openleggen van nieuwe productiebronnen. En dit vooral in landen als de Verenigde Staten, die momenteel achterblijven in de lithiumwedloop, werpt The Visual Capitalist nog op.

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20