Generatie Z straks talrijker dan de millennials en dat is goed nieuws

Volgend jaar zal Generation Z – de populatie tieners en vroege twintigers – wereldwijd de millennials als grootste bevolkingsgroep verdringen. Een aantal fenomenen laat bovendien uitschijnen dat deze wisseling ook maatschappelijk en economisch belangrijke veranderingen tot gevolg zal hebben. Dat blijkt uit een rapport van het economische persbureau Bloomberg.

Berekend werd dat de wereld volgend jaar 7,7 miljard mensen zal tellen. Generation Z zal in die populatie een aandeel van 32 procent hebben. Daarmee worden ze in aantal groter dan de millennials, die volgend jaar nog 31,5 procent van de wereldbevolking zouden vertegenwoordigen.

Eeuwwisseling

De scheidingslijn tussen de millennials en Generation Z situeert zich ongeveer rond de voorbije eeuwwisseling. “Mensen die bij de start van het vorige decennium zijn geboren, zullen binnenkort naar de universiteit gaan, zullen stemrecht krijgen en zullen – afhankelijk van hun nationaliteit – ook voor de eerste keer tabak of alcohol kunnen consumeren zonder de wet te overtreden,” betoogt Bloomberg.

“Leden van Generation Z hebben nooit een wereld zonder digitale technologieën of media gekend en is opgegroeid in een omgeving die onder meer gekenmerkt werd door de oorlog tegen terreur en een wereldwijde recessie.”

“Er kunnen – buiten hun leeftijd – nog een aantal andere opmerkelijke verschillen tussen de millennials en Generation Z worden opgemerkt,” zegt Marcie Merriman, analist bij consulent Ernst & Young. “In het algemeen kan onder meer gewag worden gemaakt van een verschil tussen zelfbewustzijn en egocentrisme. “

“Millennials hadden vooral aandacht voor dingen die hen wat hadden te bieden. Bovendien keken ze voor oplossingen naar anderen, zoals bedrijven waarmee ze zaken konden doen, terwijl de jongere generatie van nature vooral trachtte eigen oplossingen te creëren.”

“Deze demografische overdracht betekent goed nieuws voor bezorgdiensten, fabrikanten van gadgets en de deeleconomie,” zeggen de experts nog. “Ondertussen biedt deze generatie ook nieuwe uitdagingen voor docenten, eventplanners en luxemerken. Zelfs het golf – een activiteit waarbij de gemiddelde Amerikaanse deelnemer meer dan vijftig jaar oud is – zal met deze evolutie rekening moeten houden.”

Afrika

In een rapport terzake van het bureau Nielsen wordt opgemerkt dat Generatie Z weliswaar met berichten wordt gebombardeerd, maar een generatie vormt die snel kan detecteren of ze iets relevant kunnen vinden.

De wetenschappers waarschuwen dat de scheidingslijn tussen Generation Z en de millennials volgens locatie aanzienlijke verschillen kan tonen. In de vier grootste economieën – de Verenigde Staten, China, Japan en Duitsland – van de wereld blijven de millennials de grootste bevolkingsgroep.

In deze landen omvatten millennials en Generation Z samen 2 miljard inwoners. Tegenover elke honderd millennials worden er 73 vertegenwoordigers van Generation Z geteld. In India bestaat Generation Z uit 472 miljoen miljoen mensen, terwijl de categorie in China 312 miljoen leden telt. In India vertegenwoordigt dat echter 36,3 procent van de bevolking, tegenover 22,3 procent in China.

Onderzoek van Deloitte Touche Tohmatsu suggereert dat Generation Z zich in het algemeen iets gelukkiger weet dan de millennials. Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat beide groepen in ontwikkelingslanden optimistischer zijn ingesteld dan hun generatiegenoten in de ontwikkelde economieën.

“In India en China zegt 70 procent van de jongeren te verwachten gelukkiger te zullen dan hun ouders,” zegt het rapport. “In Australië, Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten valt dat echter terug tot 39 procent.

In de Afrikaanse Sub-Sahara, waar Generation Z al in nagenoeg alle landen omvangrijker is dan millennials – dankzij hogere geboortecijfers en lagere kindersterftes – moeten bijzondere uitdagingen worden aangepakt.”

Uit cijfers van de World Bank blijkt dat in de regio één op zeven werkzoekende jongeren geen baan vindt. In Zuid-Afrika loopt de werkloosheid in de leeftijdsgroep tussen vijftien en vierentwintig jaar op tot 57 procent.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20