Zonder inkomen geld lenen

In het gros van de gevallen zal een bank of kredietverstrekker bij een kredietaanvraag ook rekening houden met je inkomen. Afhankelijk van de hoogte daarvan zal dan de maximale hoogte van een eventuele lening worden vastgesteld. Wanneer je geen, of slechts een gering, inkomen hebt dan zal dat in een heleboel gevallen betekenen dat je aanvraag om geld te lenen af wordt gewezen. Toch zijn er nog een aantal opties bekend waarbij je toch geld kunt lenen als er geen geld in het laadje komt. Zelfs als je rond moet komen met een uitkering, of als je bepaalde goederen aan kunt bieden als onderpand, is het soms mogelijk om een lening of krediet aan te gaan.

Maximale lening zonder inkomen

Indien je geld wilt lenen zonder inkomen dan moet je rekening houden met het feit dat een bank onder normale omstandigheden je jaarinkomen als uitgangspunt neemt bij de berekening van de maximale hoogte van een lening. In de regel wordt uitgegaan van: hoe hoger je inkomen is, hoe meer geld je kunt lenen. Dit wil anderzijds niet zeggen dat een lening afsluiten zonder dat je een inkomen hebt helemaal niet mogelijk is. Je dient dan wel over voldoende mogelijkheden te beschikken om op korte termijn de lening af te lossen.

Een lening afsluiten met weinig inkomen

Op het moment dat je wel een inkomen hebt, maar dit relatief laag is, dan zit je in een heel andere situatie als je een lening af wilt sluiten. Bij een laag inkomen heb je immers wel de mogelijkheid om elke maand voor een bepaalde aflossing en rentebetaling te zorgen. Je kunt dan dus eenvoudiger een lening aangaan dan wanneer je helemaal geen inkomen hebt.

Indien je een inkomstenstijging verwacht op de korte termijn dan doe je er verstandig aan dit ook bij de kredietaanvraag te vermelden. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om in een dergelijke situatie nog even te wachten met de aanvraag van een krediet. Een lening aangaan met een laag inkomen zal vaak een beperkte geldlening opleveren, die misschien niet hoog genoeg is om je leendoel mee te financieren.

Een lening afsluiten met een uitkering

Als je een uitkering ontvangt en je wilt om die reden een lening afsluiten zonder inkomen dan zijn er een aantal opties waar je toch gebruik van kunt maken. Je hebt immers toch een soort van vaste maandelijkse inkomstenbron waar kredietverstrekkers en banken naar op zoek zijn. Met een structurele uitkering kun je onder bepaalde voorwaarden dan ook prima een geldlening afsluiten. Je mag dan echter niet meer spreken van geld lenen zonder inkomen en het kan dus de moeite waard zijn om van verschillende aanbieders en leenvormen een offerte aan te vragen en de verschillende leenvoorwaarden en rentevoeten onderling te vergelijken.

Een lening afsluiten met een onderpand

Als je een lening af wilt sluiten en je beschikt daadwerkelijk niet over inkomsten dan zijn er eveneens toch leenmogelijkheden, mits je je waardevolle goederen als onderpand in wilt zetten. Je kunt in dit geval onder andere denken aan een onderpand dat bestaat uit:

  • sieraden,
  • antiek,
  • kunst,
  • vastgoed,

Je kunt ervoor kiezen om deze goederen te belenen of te verkopen. Welke keuze je maakt zal vaak afhangen van het karakter van je leendoel. Indien je het geld slechts tijdelijk nodig hebt kan belenen de optimale oplossing zijn, terwijl verkopen vaak de voorkeur heeft als je permanent geld nodig hebt.

Leningen vergelijken

Op het ogenblik dat je zonder inkomen geld wilt lenen dan doe je er altijd goed aan om diverse leenvormen en leenvoorwaarden te vergelijken. Zo kunnen bijvoorbeeld de rentevoeten van kredietverstrekker tot kredietverstrekker verschillen. Dit geldt uiteraard ook voor de leenmogelijkheden waardoor je bij de één relatief voordeliger een krediet af kunt sluiten dan bij de ander.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20