Lening aanvragen zonder werk

Als je geen werk hebt, kun je gemakkelijk in de financiële problemen komen. Je inkomen is dan immers minder dan wanneer je een voltijds baan hebt, maar je vaste kosten blijven doorgaans wel even hoog. Veel mensen die werkloos zijn, hebben dan ook niet de mogelijkheid om (voldoende) te sparen voor onvoorziene gebeurtenissen.

Geld lenen zonder werk

Wanneer je werkloos bent en je opeens te maken krijgt met hoge kosten, bijvoorbeeld doordat je koelkast gerepareerd of vervangen moet worden, dan kun je een leenaanvraag doen bij een kredietverstrekker. De kans dat je een lening toegewezen zult krijgen, zal echter niet erg groot zijn wanneer je geen werk hebt. Voor banken, en andere financiële instellingen, is het namelijk van groot belang dat zij het uitgeleende geld ook daadwerkelijk volgens afspraak terugbetaald krijgen. Bij een lening aan een werkloze is de kans op betalingsproblemen echter groter dan bij iemand met een vaste baan.

Maak een simulatie

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Let op: geld lenen kost ook geld!

Een kleine lening aanvragen zonder werk

Toch kun je, ook als je (tijdelijk) zonder werk zit een gering bedrag lenen om je acute geldnood wat te verlichten. Je kunt in een dergelijk geval een zogenaamde minilening afsluiten. Dit is een kleine lening (tot 1000 eur0) met een korte looptijd (hooguit 3 maanden) die je vooral bij online kredietverstrekkers kunt aanvragen. Als groot voordeel van een minilening kan worden genoemd dat er geen tijdrovende CKP check plaats hoeft te vinden. Dit is niet alleen een forse tijdbesparing, maar ook erg gunstig voor mensen die bijvoorbeeld van een uitkering rond moeten komen.

De aanbieders van minileningen vragen immers niet om een contract of een loonstrookje te overleggen. Ook willen zij niet weten voor welk doel je het geld gaat lenen. Het enige dat telt voor de verstrekkers van minileningen is dat je het geleende geld voor de afgesproken datum volledig af hebt gelost. Een minilening is vooral handig als je snel wat extra geld nodig hebt, maar je maandelijkse uitkering of je vakantiegeld nog niet op je bankrekening staat, maar je wel dringend een betaling moet verrichten.

Een fors bedrag lenen zonder werk

Indien je werkloos bent, maar een groter geldbedrag wilt lenen, dan zul je in de meeste gevallen bot vangen bij een kredietverstrekker. Voor de aanbieders van leningen en kredieten is het financieel risico namelijk erg groot op het moment dat zij veel geld uitlenen aan iemand die (tijdelijk) geen werk heeft.

Alleen op het ogenblik dat je eigenaar bent van een woning, of ander vastgoed, kunnen banken en andere financiële instellingen soms wat minder terughoudend worden. Je bezit kan dan immers als onderpand dienen voor de lening die je af wilt sluiten. Dit wil zeggen dat wanneer er problemen met de afbetaling ontstaan er beslag gelegd kan worden op je woning door de kredietverstrekker, om op die manier het verschuldigde geld in handen te krijgen.

Garant- of borgstelling

Een werkloze die een lening af wil sluiten kan ook een beroep doen op een familielid of goede vriend die borg of garant wil staan voor het geleende geld. In de praktijk betekent dit dat deze persoon ook het leencontract ondertekent, en dus samen met de werkloze de lening aangaat. Op het moment dat de werkloze lener van het geld in gebreke blijft met de aflossing dan zal de kredietverstrekker het nog uitstaande bedrag proberen te verhalen bij de persoon die zich garant heeft gesteld. Bij een borg- of garantstelling zullen kredietverstrekkers vaak eerder geneigd zijn om een leenaanvraag goed te keuren als de aanvrager ervan (tijdelijk) geen vaste baan heeft.

Het aanvragen van een lening

De aanvraagprocedure van een lening of krediet zal bij werkloosheid niet anders zijn dan bij een soortgelijke aanvraag met een vaste baan. Wel dien je er rekening mee te houden dat een bank, of andere kredietverstrekker, je documenten nauwkeuriger zal bestuderen als je werkloos bent. De kans op problemen bij de aflossing is in een dergelijke situatie nu eenmaal groter waardoor er extra goed gekeken zal worden naar je aflossingscapaciteit en je kredietwaardigheid. De kans dat een aanvraag voor een lening of krediet toe wordt gekend blijft bij werkloosheid echter altijd erg klein. De enige uitzondering hierop kan een aanvraag van een minilening zijn.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20