Frankrijk gaat belasting heffen op niet-recycleerbare plastic goederen

In Frankrijk zullen consumenten in de toekomst een toeslag van 10 procent moeten betalen op plastic producten die niet kunnen worden gerecyleerd. De maatregel wordt begin volgend jaar van kracht en moet Frankrijk toelaten om tegen het midden van volgend decennium nog uitsluitend met recycleerbaar plastic te werken.

Dat heeft Brune Poirson, Frans staatssecretaris voor ecologische transitie, medegedeeld. De maatregelen vormden een onderdeel van de verkiezingsbeloftes van de Franse president Emmanuel Macron. Op dit ogenblik worden in Frankrijk slechts 25 procent van de plastic verpakkingen gerecycleerd.

“Economie transformeren”

“Het is niet voldoende om de oorlog tegen plastic te verklaren,” benadrukt Brune Poirson in een gesprek met de Franse krant Le Journal du Dimanche. “De Franse economie moet worden getransformeerd.”

Naast een milieuheffing wil Frankrijk bij de verkoop van producten in plastic flessen ook statiegeld introduceren. Verder zal de milieubelasting op restafval worden verhoogd, terwijl de heffingen op recyclage zullen worden verlaagd. Bovendien wil Poirson dat de recyclage-containers over het hele land eenzelfde standaardkleur krijgen.

Meerkost

De maatregelen moeten de Franse consument volgens Poirson aanmoedigen om vaker voor recyclage te kiezen. De meerkost van plastic verpakkingen die niet kunnen worden gerecycleerd, moeten de Franse bevolking aanzetten om alternatieven te zoeken. Op die manier moeten de fabrikanten uiteindelijk worden verplicht om alleen nog met recycleerbare producten te werken, aangezien milieubelastende goederen niet meer verkocht zouden raken.

Daarbij wordt erop gewezen dat Frankrijk op het gebied van plastic-recyclage één van de minst sterke landen van Europa is. In de Europese Unie wordt immers een gemiddelde recyclage van ruim 30 procent geregistreerd. Landen zoals Duitsland en Nederland laten zelfs recyclageniveaus van 50 procent optekenen.

Wegwerpplastic

Wel moet worden opgemerkt dat Frankrijk de voorbije jaren een aantal grote stappen heeft gezet om zijn plastic voetafdruk te verminderen. Twee jaar geleden besliste de toenmalige Franse regering om de verkoop van wegwerp-plastic te verbieden. Die maatregel wordt eind dit decennium van kracht.

In een commentaar op de nieuwe maatregel wijst Flore Berlingen, directeurvan de organisatie Zero Waste France, er echter op dat recyclage weliswaar noodzakelijk is, maar niet voldoende zal zijn. Volgens haar moet de stroom wegwerp-plastic absoluut worden afgesneden. De ondernemingen moeten volgens Berlingen worden gedwongen actie te ondernemen, zodat de rekening niet aan de consument wordt gepresenteerd.

Wereldwijd is de productie van plastic het voorbije decennium met meer dan 40 procent gestegen tot een volume van 348 miljoen ton per jaar. Die toename moet vooral worden toegeschreven aan verpakkingen.

De afbouw van de verspreiding van plastic is één van maatregelen die door de Europese Commissie als een prioritaire doelstelling voor de volgende jaren naar voor is geschoven.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20