90% van alle plastic in oceanen afkomstig uit 10 rivieren

De gigantische berg plastic in de oceanen wordt voor 90 procent door amper tien rivieren aangevoerd. Dat blijkt uit een rapport van het Helmholtz Centre for Environmental Research in Duitsland.

Opgemerkt wordt dat acht van de tien betrokken rivieren in Azië zijn gesitueerd. Het gaat om de – Yangtze, Yellow River, Haihe, Pearl River, Mekong, Amur, Ganges en Indus. De twee resterende rivieren – Nijl en Niger – bevinden zich in Afrika.

Er kunnen volgens de onderzoekers voor het fenomeen diverse redenen naar voor worden geschoven. Onder meer wordt gewezen naar de lengte van de rivier en de grote populaties die op de oevers van de waterlopen leven. Tevens wordt echter gewag gemaakt van een gebrekkige controle van de afvalstromen.

“De aanpak van de vervuiling langsheen deze rivieren zou de meest efficiënte oplossing zijn om het algemene probleem van plastic in de oceanen op te lossen,” benadrukt onderzoeksleider Christian Schmidt.

Yangtze

De grootste vervuiler is de Yangtze River in China, die jaarlijks tot 1,5 miljoen ton plastic naar de oceaan afvoert. De onderzoekers maken daarbij de vergelijking met onder meer de Theems in Engeland. Die rivier laat jaarlijks een volume van 18 ton plastic registreren.

Het rapport betoogt verder dat in grotere stromen ook grotere volumes plastic per kubieke meter tellen dan kleinere rivieren.

“Een halvering van de afvalproductie langsheen de loop van de grote rivieren zou een gigantisch succes opleveren,” betoogt Christian Schmidt. “Om een dergelijk streefdoel te kunnen bereiken, moet echter de kwaliteit van het afvalbeheer worden opgevoerd. Bovendien moet ook bij de lokale bevolking een groter bewustzijn over de problematiek worden gecreëerd.”

De wetenschappers onderzoeken nu ook hoeveel tijd het plastic nodig heeft om van de locatie van storting in de rivier de oceaan te bereiken. “Dat is cruciaal voor de ontwikkeling van efficiënte methodes om het plastic op te vangen en te verwijderen,” wordt aangegeven.

Waarnemers benadrukken wel dat de studieresultaten geen reden mogen zijn om elders soepeler om te gaan met de afvalproblematiek. Er moet immers ook met lokale consequenties rekening worden gehouden.

“In Groot-Brittannië worden veel stranden vervuild met afval dat het gevolg is van maritieme activiteiten en een gebrekkig afvalbeheer,” aldus Brendan Godley, professor milieubehoud aan de University of Exeter. “Indien Europa een betere oplossing zou worden uitgebouwd voor het gebruik en beheer van plastic, zouden ook de zeeën minder met vervuiling moeten afrekenen.”

De beste manier om de problematiek aan te pakken, bestaat volgens wetenschappers uit initiatieven om te vermijden dat het plastic afval de oceanen zou kunnen bereiken. (mah)

Meer