Flexibel krediet aanvragen 2019

 

De term flexibel krediet wordt in de financiële wereld ook vaak gebruikt om een doorlopend krediet aan te duiden. Een flexibel krediet is een leenvorm die zijn naam te danken heeft aan de enorme flexibiliteit met betrekking tot aflossing en opname van geld. Ondanks dat je, als je een flexibel krediet af hebt gesloten, een leenovereenkomst hebt ondertekend met daarin onder andere de theoretische looptijd en andere voorwaarden waartegen je het krediet aangaat, kunnen er toch wijzigingen ontstaan die de looptijd en de uiteindelijke leenkosten drastisch kunnen beïnvloeden.

Opnemen en aflossen van een flexibel krediet

Bij een flexibel krediet krijg je, als kredietnemer, de mogelijkheid om voor de duur van de gehele looptijd steeds weer de afgeloste leensom geheel of gedeeltelijk op te nemen. Hierdoor kan het verloop van het krediet telkens wijzigen. De uiteindelijke looptijd en de definitieve leenkosten kunnen dan ook pas achteraf worden bepaald als de volledige schuld is afbetaald. Het transparante karakter van een flexibel krediet kan in bepaalde gevallen ook minder voordelig uitpakken, in het bijzonder doordat in sommige gevallen onduidelijk is welk gedeelte van de maandelijkse aflossing als rente gerekend wordt, en welk deel aan afbetaling van het eigenlijke krediet zal worden besteed.

Nadelen van een flexibel krediet

Ondanks dat je met een flexibel krediet vrijwel altijd wat extra financiële speelruimte kunt creëren, kent deze leenvorm eveneens minder gunstige kanten. Denk maar eens aan de verschillende rente die over een periodieke afbetaling kan worden gerekend. Deze rente kan sterk afwijken van een eerdere en komende aflossingstermijn. Op het moment dat je namelijk tussentijds geld op neemt, dan zal de restschuld eveneens groter worden. De rente in euro’s zal als gevolg stijgen en zul je ook in euro’s meer moeten gaan betalen. De looptijd van een flexibel krediet zal hierdoor eveneens langer worden zodat het uiteindelijke rentepercentage en de totale leenkosten hoger uit gaan vallen.

Een ander nadeel van een flexibel krediet is de rente die over het nog openstaande leenbedrag in rekening wordt gebracht: deze is in de regel al hoger dan bijvoorbeeld bij een persoonlijke lening of een hypothecaire lening het geval is. Deze hogere rente is te wijten aan het renterisico dat de kredietverstrekker loopt door je op deze manier geld te lenen, maar eveneens door het gebrek aan een onderpand en dus de nodige zekerheid op afbetaling.

Bekijk ook: dringend geld nodig voor een snelle aankoop?

Een flexibel krediet kan doorgaans worden beschouwd als een dure manier om geld te lenen. Zeker als je deze leenvorm vergelijkt met bijvoorbeeld een persoonlijke- of een hypothecaire lening. De flexibiliteit die je krijgt bij deze vorm van geld lenen, zal dan ook fors in rekening worden gebracht.

Voordelen van een flexibel krediet

Als belangrijk voordeel van een flexibel krediet wordt vaak aangehaald dat je de openstaande schuld boetevrij af kunt lossen. Boetevrij aflossing wil zeggen dat je voorde duur van de looptijd meer geld af mag lossen dan in de leenovereenkomst vermeld is. Je hoeft dan dus geen boetebedrag over te betalen in tegenstelling tot bij een heleboel andere leenvormen, zoals bij bepaalde persoonlijke- of hypothecaire leningen.

Een ander kenmerkend voordeel van een flexibel krediet is de financiële buffer die je altijd achter de hand hebt, mits je niet voortdurend de maximale leensom op hebt genomen. Op momenten dat je dus een betaling of een aankoop wilt doen, hoef je niet te wachten tot je inkomen binnen is gekomen, of eerst te sparen. Je kunt het gewenste leenbedrag al binnen zeer korte tijd in handen hebben, zeker als je gebruikmaakt van de mogelijkheid om online je flexibel krediet te beheren. Het gevraagde leenbedrag zal dan vrijwel direct op je zichtrekening over worden gemaakt zodat je dit naar wens kunt gebruiken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20