Europese vliegtuigpiloten niet akkoord met afslanking cockpitbezetting

Het European Union Aviation Safety Agency (EASA) beraadt zich op dit moment over de mogelijkheid om commerciële vliegtuigen door één enkele piloot te laten vliegen. Maar bij de piloten zelf kan over die plannen weinig enthousiasme worden gevonden.

Vertegenwoordigers van de European Cockpit Association (ECA) en de European Cabin Crew Association (ECCA) hebben tegenover de nieuwssite Euractiv daarbij duidelijk gemaakt dat er geen enkel bewijs kan worden geleverd dat een vliegtuig in elke situatie door één piloot kan worden bestuurd.

Vooruitgang

“Verbeteringen in de automatiseringstechnologie kunnen binnenkort de noodzaak van een co-piloot op commerciële vluchten elimineren”, meldt Euractiv. “Volgens de huidige regelgeving van de Europese Unie moeten er op commerciële vluchten in de cockpit echter minstens twee piloten aanwezig zijn.”

“De nieuwe vliegtuigen van Airbus blijken nochtans tot een hoge mate van automatisering in staat, waardoor de werkdruk voor de piloten wordt verminderd. Er lopen momenteel besprekingen met de Europese Unie over de vraag of de technologie kan worden gebruikt om vluchten met één piloot toe te laten.”

Airbus zegt dat autonome vluchten veiliger zijn en minder brandstof verbruiken. Het bedrijf benadrukt dat een grotere automatisering piloten in staat zal stellen zich te concentreren op strategische kwesties, waardoor de vluchten veiliger worden.

“Sinds het begin van de commerciële luchtvaart heeft elke volgende generatie vliegtuigen een toenemende automatisering getoond”, merkt een woordvoerder van de vliegtuigbouwer op. “Dat heeft de efficiëntie en veiligheid voortdurend verbeterd. Door een grote automatisering moeten de piloten zich minder op het besturen van het vliegtuig focussen en kunnen ze een grotere aandacht besteden aan de vlucht.”

Momenteel worden er met het European Union Aviation Safety Agency (EASA) twee scenario’s besproken.

In een eerste aanpak zou één piloot tijdens de meer routinematige delen van de vlucht – zoals het cruisen – de cockpit bezetten, terwijl zijn collega zou kunnen rusten. De piloten zouden daarbij elkaar kunnen afwisselen. Deze oplossing zou vooral bij vluchten op verre bestemmingen een voordeel kunnen vormen.

In het tweede voorstel zou er tijdens de volledige vlucht, ook tijdens het opstijgen en landen, slechts één piloot aan boord zijn. In dit scenario zou het vliegtuig in staat zijn om zelf te vliegen tijdens periodes waarin de piloot, zoals tijdens toiletpauzes, niet in de cockpit aanwezig zou zijn.

Veiligheid

De Easa heeft wel gezegd dat nog een aantal elementen moeten worden aangepakt vooraleer een toestemming voor vluchten met een gereduceerde bemanning zou kunnen worden gegeven. De piloten en het cabinepersoneel blijken echter fel gekant tegen elk voorstel om de bezetting aan boord van het vliegtuig te verminderen.

“Technologie kan de menselijke creativiteit en het oplossen van problemen in noodsituaties niet vervangen”, betoogt Otjan de Bruijn, voorzitter van de European Cockpit Association. “Vooralsnog hebben noch de toezichthouders, noch de fabrikanten kunnen aantonen dat automatisering de veiligheid van de luchtvaart kan verbeteren.”

“Elke maand is er ergens een vlucht waarbij met een arbeidsongeschikte piloot moet worden afgerekend”, verduidelijkt de Bruijn. “De problemen zijn meestal niet bedreigend, maar in de toekomst zal er geen tweede piloot beschikbaar zijn om in te grijpen.”

“De fabrikanten willen de tweede piloot vervangen door een grondoperator, maar die kan niet hetzelfde veiligheidsniveau aanbieden als een menselijke piloot aan boord. Er moet ook rekening worden gehouden met de dreiging van een cyberaanval, die in staat kan zijn een geautomatiseerd systeem uit te schakelen.”

“De reductie van het personeel aan boord van een vliegtuig lijkt een puur commercieel gedreven doelstelling.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20