Europese Unie zegt extra steun toe aan culturele en creatieve sectoren; belang voor Europese economie niet te onderschatten

De Europese Unie heeft een nieuw initiatief gelanceerd om de innovatie in de noodlijdende culturele en creatieve industrieën te stimuleren. Daarbij zal een samenwerking worden opgezet met het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). De culturele en creatieve industrieën behoren tot de sectoren die door de uitbraak van de coronapandemie het zwaarst zijn getroffen.

De inkomsten van de culturele en creatieve industrieën hebben door de uitbraak van de coronacrisis in de hele Europese Unie een gemiddelde terugval met 30 procent moeten optekenen. In de podiumkunsten was er zelfs sprake van een daling met 90 procent.

Innovatie

Voor de uitbraak van de coronacrisis boden de culturele en creatieve sectoren in de Europese Unie aan 7,4 miljoen mensen een baan. De industrie vertegenwoordigde ongeveer 4,2 procent van het bruto binnenlands product van de Europese Unie bijdragen.

Die cijfers vormen volgens de Europese Unie een sterke basis om een nieuw initiatief op te zetten om de sector in deze moeilijke periode te ondersteunen. Daarbij zal een samenwerking worden opgezet met het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie. Die instelling werkt op basis van een Knowledge and Innovation Community (KIC) om bedrijfsleiders, onderzoekers en innovatoren samen te brengen.

Deze gemeenschappen moeten de nodige impulsen voor de culturele en creatieve industrieën aanreiken, moeten tussen verschillende sectoren bruggen slaan en dienen financieel duurzame projecten te bevorderen.

‘Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie is op vele vlakken – zoals stedelijke mobiliteit, duurzaamheid, energie en onderwijs – een referentiepunt geworden,’ benadrukte Manuel Heitor, de Portugese minister van Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs.

Concurrentiekracht

Eva Kaili, voorzitter van de commissie die zich binnen het Europees Parlement toespitst op nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, benadrukte dat de culturele sector een cruciale pijler is van de Europese concurrentiekracht.

Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie heeft tot dusver acht projecten opgezet, waarbij meer dan tweeduizend partners waren betrokken. De instelling was tot nu toe betrokken bij investeringen met een totale waarde van 3,38 miljard euro.

Catherine Magnan, hoofd cultuurbeleid van de Europese Commissie, betoogde dat het nieuwe initiatief door zijn innovatieve aanpak een belangrijke aanvulling zal zijn op bestaande Europese initiatieven in de creatieve en culturele sector. Magnan stelde daarbij ook tevreden te zijn met de nieuwe aanpak, die immers voor een nauwere samenwerking met het bedrijfsleven kan zorgen.

Martin Kern, directeur van het European Institute of Innovation and Technology, wees daarbij op het enorme innovatiepotentieel van de culturele en creatieve industrieën, die volgens hem dan ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de voortdurende Europese digitale transitie.

‘Een van de positieve aspecten die uit de pandemie en deze crisis is voortgekomen, is de versnelling van de implementering van innovaties en de versnelde digitalisering van de economie’, aldus Kern.

Gehoopt wordt tegen de zomer een oproep voor voorstellen te kunnen publiceren. Tegen de lente van volgend jaar zouden vervolgens een aantal concrete projecten moeten kunnen worden gepresenteerd.

Projecten van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie moeten in het algemeen op de belangrijkste uitdagingen van de industrie ingaan, een financieel duurzaam karakter hebben en bedrijfsgericht worden opgezet.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20