Cultuur is ook bepalend voor de creativiteit

Creativiteit wordt in belangrijke mate mee gestuurd door de culturele achtergrond. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Concordia University bij driehonderd studenten in Taiwan en Montreal, die werden gevraagd om voor een aantal problemen innovatieve oplossingen voor te stellen.

Opgemerkt wordt dat individualistische maatschappijen meer ideeën creëren dan hun collectivistische tegenhangers. Anderzijds diende echter vastgesteld te worden dat de voorstellen van de Taiwanese studenten kwalitatief vaak superieur bleken aan de suggesties van hun Canadese collega’s. Het fenomeen kan volgens de onderzoekers gevolgen hebben voor brainstorming in internationale teams.

Oosterse terughoudendheid

“Vastgesteld moet worden dat niet elke maatschappij op dezelfde manier met creativiteit omgaat,” merkt onderzoeksleider Gad Saad, professor gedragswetenschappen aan de Concordia University, op. “Dat verschil kan worden verklaard door het feit dat creativiteit gekoppeld is aan cultuur.

Uit het onderzoek bleek dat mensen uit een meer individueel gerichte maatschappij zoals Canada een groter aantal ideeën genereren dan collega’s uit een samenleving zoals Taiwan die meer collectivistisch geïnspireerd is. De cultuur blijkt echter geen impact te hebben op de kwaliteit van de creativiteit. De collectivistische creativiteit bleek op het gebied van kwaliteit zelfs iets beter te scoren.”

“De individualistische of collectivistische cultuur heeft een impact op de creatieve trafieken die tussen de leden van een gemeenschap worden getolereerd,” verklaart professor Saad het verschil.

“Leden van een individualistische samenleving voelen zich meer aangemoedigd om met extremer ideeën te komen dan hun collega’s met een collectivistische achtergrond, die er meer voor terugdeinzen om op te vallen.”

“De Canadese respondenten lanceerden dan ook opmerkelijk meer ideeën, maar daarbij werden ook meer en extremere negatieve commentaren opgetekend. De Canadese groep toonde tevens een groter vertrouwen in zijn ideeën dan zijn Taiwanese collega’s.”

Reflectie voor actie

Het feit dat de collectivistische creativiteit kwalitatief vaak de beste scores laat optekenen, moet volgens Gad Saad eveneens aan culturele invloeden worden toegeschreven.

“Terwijl de individualistische maatschappij gericht is op actie, hecht de collectivistische samenleving een groter belang aan reflectie, waardoor dieper wordt nagedacht vooraleer initiatief wordt genomen,” stipt de onderzoeker aan.

De resultaten van de studie zijn volgens de wetenschappers niet zonder belang, aangezien het centrum van de wereldeconomie steeds meer naar Oost-Azië verschuift. Om de productiviteit van internationale teams te maximaliseren, moet volgens Saad dan ook rekening gehouden worden met deze culturele verschillen.

“Brainstorming, dat vaak wordt gebruikt als een techniek om nieuwe ideeën rond onder meer product-innovaties te genereren, zou in een omgeving met verschillende culturen mogelijk een groot deel van zijn efficiëntie kunnen verliezen,” benadrukt Gad Saad.

“Werknemers uit een collectivistische cultuur zullen wellicht minder snel met grote hoeveelheden nieuwe ideeën naar voor komen. Anderzijds moet er rekening mee gehouden worden dat deze voorstellen kwalitatief misschien wel superieur zouden kunnen aan de ideeën van hun westerse collega’s.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20