Europese stadsbewoner wil snel verbod op verkoop auto’s met verbrandingsmotor

Een meerderheid van de inwoners van Europese steden is voorstander om het gebruik van wagens met verbrandingsmotoren vanaf eind dit decennium geleidelijk af te bouwen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau YouGov en de denktank Transport & Environment (T&E), gebaseerd op een enquête bij 10.050 respondenten in 15 Europese steden.

De maatregel wordt in het algemeen bestempeld als een goed instrument om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Einddatum

De onderzoekers stelden vast dat 63 procent van de respondenten zich achter het idee zou scharen om vanaf volgend decennium in Europa alleen nog de verkoop van emissievrije wagens toe te laten. Aan de andere kant verzette 29 procent zich tegen het idee om de verkoop van wagens op benzine of diesel stop te zetten. De resterende 8 procent had terzake geen mening. 

In alle steden toonde een meerderheid van de respondenten zich een voorstander van een stopzetting. De hoogste score werd opgetekend in Rome, waar 77 procent van de ondervraagden de verkoop van wagens met verbrandingsmotoren zouden willen beëindigd zien. Aan de andere kant van het spectrum bevonden zich Antwerpen en Berlijn met een score van 51 procent.

Transport & Environment (T&E) zegt er bij de Europese Commissie op aan te dringen om in juni een concrete einddatum voor de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren naar voor te schuiven en in zijn voorstellen voor het klimaatbeleid op te nemen.

‘In de steden wordt de bevolking het meest aan toxische niveaus van luchtverontreiniging blootgesteld’, betoogt Julia Poliscanova, directeur automotive bij Transport & Environment. ‘Deze mensen willen dan ook niet dat auto’s met verbrandingsmotoren langer dan nodig worden verkocht.’

De Europese Commissie zal dit jaar strengere emissiegrenswaarden voor auto’s voorstellen, terwijl ook gewerkt wordt aan een wetgeving om de infrastructuur voor het opladen van elektrische wagens uit te breiden.

‘Er werden vorig jaar in de Europese Unie meer dan één miljoen elektrische of plugin-hybride wagens verkocht’, aldus het persbureau Reuters. ‘Dat betekende nagenoeg een verdrievoudiging tegenover het jaar voordien. Deze sector vertegenwoordigde daarmee meer dan 10 procent van de totale verkoop.

Klimaatneutraliteit

Negen lidstaten van de Europese Unie hebben er vorige maand bij de Europese Commissie op aangedrongen om een algemene datum naar voor te schuiven waarop de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren zou moeten worden stopgezet.

‘Die datum moet aansluiten bij de doelstellingen die Europa moet toelaten om tegen midden deze eeuw een klimaatneutraliteit te bereiken,’ werd daarbij opgemerkt. ‘Wanneer rekening wordt gehouden met de levenscyclus van een wagen, mogen er na het einde van dit decennium geen nieuwe wagens met verbrandingsmotor meer tot het verkeer worden toegelaten.’

In het Verenigd Koninkrijk wordt de verkoop van nieuwe wagens met verbrandingsmotoren eind dit decennium verboden.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20