In Europa rijden nu 1 miljoen elektrische wagens rond

In Europa rijden inmiddels meer dan één miljoen elektrische wagens, nadat de verkopen tijdens de eerste helft van dit jaar met 40 procent zijn gestegen. Dat blijkt uit cijfers van sector-analist EV-Volumes. Opgemerkt wordt dat Europa deze mijlpaal weliswaar één jaar later bereikt dan China, dat echter over een veel grotere automarkt beschikt.

Tegelijkertijd blijkt de adoptie van de elektrische wagen in Europa sneller te gaan dan in de Verenigde Staten, waar later dit jaar wellicht de grens van één miljoen wagens zal worden bereikt. De Amerikaanse verkopen zouden vooral worden gedreven door de interesse in het jongste model van fabrikant Tesla.

Mijlpaal

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werden in Europa, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland ongeveer 195.000 elektrische wagens verkocht. Dat betekende een stijging met 42 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Aangezien de adoptie van de elektrische wagen een versnelling kan laten optekenen, mag in Europa tegen eind dit jaar volgens EV-Volumes een vloot van 1,35 miljoen exemplaren worden verwacht.

Viktor Irle, marktanalist bij EV-Volumes, wijst erop dat een vloot van één miljoen elektrische wagens een belangrijke mijlpaal is in de ontwikkeling van alternatieve motoren en de strijd tegen de klimaatverandering, maar zegt dat er nog een lange weg moet worden afgelegd.

Terwijl de verkoop van elektrische wagens een duidelijke groei laat optekenen, moet volgens het rapport worden vastgesteld dat de technologie tijdens de eerste helft van dit jaar in Europa nog altijd amper 2 procent van alle inschrijvingen van nieuwe voertuigen vertegenwoordigde. Tegen het eind van dit jaar wordt gewag gemaakt van een aandeel van 2,35 procent.

Nissan Leaf

Noorwegen is in Europa duidelijk leider op de markt voor elektrische wagens. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werden op de Noorse automarkt 36.500 elektrische wagens verkocht. Daarmee had de sector een aandeel van 37 procent in alle nieuwe registraties.

Noorwegen heeft lang een grote voorsprong gehad in de adoptie van elektrische wagens. Dat was in sterke mate te danken aan de belangrijke subsidies en andere steunmaatregelen die door de Noorse overheid werden geboden.

Die leidende positie wordt echter door Duitsland in het gedrang gebracht. Duitsland, de grootste automarkt van Europa, zal volgens de ramingen tegen eind dit jaar meer elektrische wagens tellen dan Noorwegen. Verder wordt ook in Nederland en Denemarken een sterke groei geregistreerd.

Het meest populaire model elektrische auto’s in Europa is de Nissan Leaf.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20