Eindejaarsperiode financieren met een lening

Een van de gevolgen van de economische crisis is dat er steeds meer m mensen financiële problemen hebben gekregen. Het is immers in alle gevallen niet mogelijk om met minder, of zelfs helemaal geen, inkomen een goed evenwicht te vinden met je maandelijkse uitgaven. In bepaalde gevallen kun je je geldnood (tijdelijk) verminderen door een extra lening of krediet af te sluiten. Leningen en kredieten worden verstrekt door verschillende banken en andere financiële instellingen die op hun beurt weer uiteenlopende leenvormen aanbieden. Vandaag de dag zijn er steeds meer mensen die een beroep doen op dit kredietverstrekkers om de dure decembermaand mee te financieren.

Geld lenen met beperkt inkomsten

Een heleboel mensen zijn bang dat geld lenen voor hen niet tot de mogelijkheden behoort, of zelfs grote risico’s met zich mee zal brengen, als zij rond moeten komen van een beperkt inkomen. De mogelijkheden en risico’s zijn echter volledig afhankelijk van de persoonlijke situatie. Je kunt je bijvoorbeeld richten op kredietverstrekkers die zich speciaal toe hebben gelegd op het verstrekken van leningen en kredieten:

 • aan mensen met een lager inkomen,
 • met minder voorwaarden,
 • in combinatie met deskundige begeleiding.

Welke leenmethode in een specifieke situatie het meest geschikt is, is afhankelijk van uiteenlopende factoren, zoals:

 • heb je de juiste papieren om geld te lenen,
 • heb je op korte termijn kans op een baan,
 • heb je op korte termijn zicht op een vast contract.

De kans op een lening kun je bovendien groter maken door te kiezen voor:

 • een kortlopende lening,
 • een kleine leensom.

Door voor kortlopende- en/of kleine leningen te kiezen, bespaar je in de regel eveneens administratieve rompslomp en tijd.

Verschillende leenvormen en kredietverstrekkers

In ons land is de bekendste leenvorm een lening bij een reguliere bank. Daarnaast kun je eveneens kiezen voor een andere leenmethode, zoals:

 • een minikrediet aanvragen bij een online kredietverstrekker,
 • kiezen voor microfinanciering,
 • een doorlopend krediet afsluiten,
 • een kredietkaart aanvragen,
 • geld vergaren door middel van crowdfunding,
 • lenen bij een kredietbank.

Wel moet je altijd rekening houden met het feit dat iedere kredietverstrekker andere leenvoorwaarden hanteert en dat iedere lening eveneens andere voorwaarden met zich meebrengt. Met een laag inkomen kies je doorgaan het beste voor een online kredietverstrekker omdat deze je ook vaak geld willen lenen als je geregistreerd bent bij het CKP. Ook kies je bij voorkeur voor een klein leenbedrag omdat je dan met minder strenge leenvoorwaarden te maken krijgt.

Wettelijke voorwaarden en risico’s lenen laag inkomen

Een laag inkomen hoeft dus niet direct te betekenen dat je geen geld kunt lenen. Om een lening af te kunnen sluiten hoef je, wettelijk gezien, alleen maar 21 jaar of ouder te zijn en over een eigen inkomen te beschikken. Hoewel geld lenen met een laag inkomen dus wel mogelijk is, is nog wel de vraag of dit ook echt verstandig is.

Geld lenen voor de eindejaarsperiode

Wanneer je dus geld wilt lenen om de eindejaarsperiode mee te financieren is het verstandig om vooraf te bekijken of je dit geld echt nodig hebt. Je dient verder te berekenen hoeveel geld je eventueel op korte termijn weer vrij kunt maken. Een lening afsluiten kost immers altijd geld en brengt daarnaast bepaalde risico’s met zich mee. Met een laag inkomen zit je immers niet te wachten op nog meer financiële zorgen.

In een heleboel gevallen is het niet eens nodig om een lening aan te gaan om de eindejaarsperiode mee te financieren. Je kunt bijvoorbeeld je spaargeld gebruiken om de kosten op te vangen of een kleine lening aangaan bij familie of vrienden. Uiteraard dien je in alle gevallen te bekijken of je de kosten van de eindejaarsperiode niet kunt drukken, bijvoorbeeld door:

 • minder dure cadeaus aan te schaffen,
 • de feestdagen thuis of bij geliefden door te brengen in plaats van uit eten te gaan,
 • de aanschaf van nieuwe kerstoutfits een jaartje over te slaan,
 • de kosten voor vuurwerk, champagne en andere overbodige luxe te verminderen, of deze zelfs helemaal weg te laten.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20